Fr

BRANDS

De FSMA zal reclame voor cryptomunten reglementeren

Donderdag 28 Juli 2022

De FSMA zal reclame voor cryptomunten reglementeren

Na een wet die begin deze maand door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd werkt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan regels om de reclame voor cryptocurrencies te reguleren - met ook mogelijke sancties bij het overtreden van de regels.

Het doel: "de kwaliteit van de aan potentiële beleggers verstrekte informatie verhogen en ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van de risico's die aan het verwerven van virtuele munten verbonden zijn". Meer specifiek richt de wet zich tot platformen die cryptomunten promoten naar consumenten, alsook tot "bekende figuren die virtuele munten promoten op de sociale netwerken". Via deze regelgeving zal de FSMA ook "beperkende voorwaarden" kunnen opleggen voor de commercialisering van bepaalde virtuele munten.

Met deze wetgeving is België een van de eerste Europese landen die reclame voor cryptomunten reglementeert. Volgens L'Echo hebben tot dusver alleen het Verenigd Koninkrijk en Spanje dergelijke regelgeving vastgelegd. 
 

Archief / BRANDS