Fr

MEDIA

Twitter vs. Elon Musk: einde nog niet in zicht

Woensdag 13 Juli 2022

Twitter vs. Elon Musk: einde nog niet in zicht

De saga tussen Elon Musk en Twitter heeft een nieuwe wending genomen.

Dinsdag spande het sociale netwerk een rechtszaak aan tegen de miljardair nadat hij zich had teruggetrokken uit een deal van 44 miljard dollar, ofwel 54,20 dollar per aandeel, om het in moeilijkheden verkerende bedrijf te kopen.

In een brief die op 8 juli naar Twitter werd gestuurd, kondigde Musk aan dat hij wil afzien van de verkoop. Hij stelde dat het bedrijf "misleidende verklaringen" heeft afgelegd over het aantal spambots dat op het platform aanwezig was. Twitter was aldus door hierover geen informatie te verstrekken "zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen", zodat het aantal bots op het sociale netwerk niet kon worden bestudeerd.
 
De miljardair zei verder dat Twitter niet de normale gang van zaken had gevolgd. De onderneming zou de aanwerving van personeel on hold hebben gezet, leidinggevenden hebben ontslagen en er zouden belangrijke personen het bedrijf hebben verlaten. "Het bedrijf heeft geen toestemming gekregen van de moedermaatschappij voor wijzigingen in de bedrijfsvoering, waaronder de hierboven genoemde specifieke veranderingen", aldus Musk in de brief, die het een "grote schending" van de fusieovereenkomst noemt.

In het argument dat Twitter in de rechtszaak die het tegen Musk aanspant, aanvoert, wijst het sociale netwerk erop dat Musk een bindende overeenkomst heeft ondertekend die hem niet toestaat om de deal zomaar af te blazen: "Musk weigert om zijn verplichtingen tegenover Twitter en zijn aandeelhouders na te komen omdat de overeenkomst die hij heeft ondertekend niet langer zijn persoonlijke belangen dient. Na het opvoeren van een publiek spektakel om Twitter op de kaart te zetten, en na het voorstellen en vervolgens ondertekenen van een fusieovereenkomst die gunstig is voor de verkoper, gelooft Musk blijkbaar dat hij - in tegenstelling tot elke andere partij die onderworpen is aan het contractrecht in Delaware - vrij is om van gedachten te veranderen, het bedrijf te schaden, de activiteiten te verstoren, de aandeelhouderswaarde te kelderen en het bedrijf de rug toe te keren. Deze afwijzing volgt op een lange lijst van aanzienlijke contractuele schendingen door Musk die voor problemen hebben gezorgd bij Twitter en zijn activiteiten."

Twitter-voorzitter Bret Taylor kwam tot slot met een verklaring op Twitter zelf: "De raad van bestuur van Twitter is vastbesloten om de transactie te sluiten tegen de prijs en de voorwaarden die met de heer Musk zijn overeengekomen en is van plan om juridische stappen te ondernemen om de fusieovereenkomst te handhaven. Wij zijn ervan overtuigd dat wij zullen zegevieren in de Delaware Court of Chancery.”

Waarop Musk tweette: ‘Oh the irony lol’, een verwijzing naar Twitter dat van een aarzelende naar een meedogenloze verkoper is geëvolueerd, voordat hij verder ging met te zeggen dat juridische stappen het bedrijf zouden dwingen om de informatie over de spambots te onthullen, informatie die het volgens hem had achtergehouden...

Archief / MEDIA