Fr

MEDIA

EU keurt Digital Services en Digital Markets Act goed

Zondag 10 Juli 2022

Het heeft de nodige tijd geduurd, maar nu is het dan zo ver. Vorige week kondigde het Europees Parlement na jaren van schaven en onderhandelen de goedkeuring aan van de Digital Services Act en de Digital Markets Act die in december 2020 door de Commissie waren voorgedragen.

De Digital Services Package is de eerste aanzet tot praktische regels voor de online platformen waarmee we allemaal dagelijks te maken hebben. De nieuwe regels zullen van toepassing zijn in de hele EU en moeten een veiligere en meer open digitale ruimte creëren. De DMA moet ervoor zorgen dat Europa harder en sneller kan optreden tegen machtsmisbruik van de grote techbedrijven (de ‘gatekeepers’), terwijl de DSA de rechten van de Europese burger moet beschermen, onder wat privacy en online reclame betreft.

Nu beide teksten goedgekeurd zijn moeten ze formeel ondertekend en officieel ondertekend worden. Ze worden van kracht 20 dagen na hun hun officiële publicatie, wellicht dit najaar.

Archief / MEDIA