Fr


Close

ASSOCIATIONS

Politieke reclame: EPC is voorstander van regelingsvoorstel voor sociale netwerken

Woensdag 6 Juli 2022

Politieke reclame: EPC is voorstander van regelingsvoorstel voor sociale netwerken

In een verklaring zegt de European Publishers Council blij te zijn met de door het Europese Parlement en de Europese Raad voorgestelde regelgeving betreffende transparantie en targeting van politieke reclame “aangezien de tekst tot doel heeft de reglementaire kloof te dichten tussen de traditionele media, die wettelijk aansprakelijk zijn, en de platformen waarvoor momenteel geen regels gelden”, aldus de vereniging, die benadrukt dat “deze regelgeving in de eerste plaats moet streven naar het wegwerken van dit onevenwicht”.
 
De EPC roept de Europese autoriteiten op om de verordening te beperken tot sociale netwerken en platformen, in overeenstemming met de regels die reeds van toepassing zijn op online- en offline-media, om de leemte in de wetgeving op te vullen. De vereniging herinnert eraan dat ten minste 50% van de investeringen in politieke campagnes naar mondiale platforms gaat, met name Facebook en Google, waar politieke reclame vrij is van wettelijke beperkingen.
 
De EPC stelt verder nog dat “in het huidige (geo)politieke klimaat, waarin desinformatie steeds gebruikelijker wordt en problemen met de rechtsstaat blijven bestaan, politieke reclame veel gewicht in de schaal legt en er sprake moet zijn van een gelijk speelveld”. In die zin is de vereniging van mening dat de professionele media een vitale rol spelen door “de nodige ruimte te bieden voor het publieke debat en de burgers toegang te geven tot meerdere standpunten en brede, accurate informatie, die essentieel is voor het maken van geïnformeerde en bewuste keuzes”.
 
Meer details hier.

Archief / ASSOCIATIONS