Fr

MEDIA

TikTok verbindt zich ertoe zich te schikken naar EU-regels

Woensdag 22 Juni 2022

Na een klacht van de Europese Consumentenorganisatie (BEUC) in februari 2021 was er een dialoog opgestart tussen TikTok, de Europese Commissie en het netwerk van nationale instanties voor consumentenbescherming (CPC's) om een aantal problematische praktijken van het bedrijf aan te pakken die in strijd waren met de EU-voorschriften inzake reclame en consumentenbescherming.
 
Het gaat onder meer om de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn consumentenrechten en de richtlijn oneerlijke clausules in overeenkomsten. Als gevolg daarvan heeft TikTok zich ertoe verbonden zijn praktijken in overeenstemming te brengen met de regels, een proces dat nauwkeurig zal worden opgevolgd door de bevoegde instanties. Details over de toezeggingen van TikTok zijn hier te vinden.

Archief / MEDIA