Fr


Close

INTELLIGENCE

Digital News Report 2022: nieuws vermijden almaar frequenter

Vrijdag 17 Juni 2022

Digital News Report 2022: nieuws vermijden almaar frequenter

Digital News Report 2022: almaar meer mensen proberen nieuws te vermijden   Het Reuters Institute for the Study of Journalism publiceerde zijn jaarverslag betreffende de wereldwijde nieuwsconsumptie. Deze referentie-enquête die eind januari afgenomen werd in 46 landen waaronder België, schetst een beeld van de verhouding tegenover nieuws en media. Daaraan werden deze keer in april gevoerde studies rond de oorlog in Oekraïne toegevoegd.  

De voornaamste vaststelling van het Digital News Report is allesbehalve geruststellend voor de uitgevers: uit de resultaten blijkt dat mensen - hoewel de sociale en politieke toestand gecontroleerd en betrouwbaar nieuws noodzakelijker dan ooit maakt - meer dan ooit blijk geven van vermijdingsgedrag ten opzichte van de media.  

Meer nog dan een totaal gebrek aan betrokkenheid bij de media, legt het onderzoek een algemeen en selectief vermijdingsgedrag ten opzichte van het nieuws bloot. De proportie van de bevolking die verklaart af en toe of regelmatig het nieuws te vermijden, is geëxplodeerd: dit verschijnsel kenmerkt 38% van de bevolking (tegenover 29% in 2017).  

Als we kijken naar de redenen, wordt verwezen naar te veel repetitieve artikels rond thema's die journalisten als essentieel beschouwen, zoals politiek of corona (43% van de respondenten), het negatieve effect van nieuws op het humeur (36%), de indruk overspoeld te worden door de nieuwsstroom (29%), de overtuiging dat media het vertrouwen niet waard zijn (29%), de vrees om ruzie te ontketenen (17%), een gevoel van onmacht tegenover de deprimerende actualiteit (16%) of - vooral bij de jongeren - de moeilijkheid om te begrijpen wat er op het spel staat (8%). 

Meestal consumeren deze laatsten nieuws op een versnipperde manier, tijdens gesprekken met hun vrienden of familie of via de sociale netwerken, wat niet aansluit bij het lineaire narratief van persartikels. Daarom is het belangrijk dat media experimenteren met nieuwe manieren om hun publiek te bereiken, via verklarende videoformaten of Q&A-sessies op de sociale media, suggereren de auteurs van het verslag. 

Tweede al even onrustbarende vaststelling: na een opflakkering vorig jaar daalt het vertrouwen in 21 van de 46 bestudeerde landen, ook al ligt het globaal nog steeds hoger dan voor de pandemie. De Verenigde Staten worden gekenmerkt door het zwakste vertrouwenspercentage (26%). In België blijft het vertrouwen dan weer stabiel, op een behoorlijk hoog niveau bovendien: 51%. In Vlaanderen ligt het nog hoger: 57% vs. 43% bij de Franstaligen.  
In de loop der jaren toonde het verslag dat de openbare omroepen het vaakst genoemd worden als betrouwbare informatiebronnen. Dat is ook zo in ons land, met scores van 77% voor VRT News en 68% voor RTBF News.  

Derde vaststelling: de sociale netwerken zijn nu de voornaamste nieuwsbron bij jongeren (39%), net voor de online pers (34%). Bij de 18-24-jarigen gaat het gebruik van Twitter als nieuwsbron acteruit, Facebook stagneert en werd ingehaald door Instagram dat sinds vijf jaar gestaag groeit; het gebruik van TikTok als Nieuwsbron is vervijfvoudigd en betreft in 2022 15% van de respondenten.  

Bij ons blijven de belangrijkste nieuwsbronnen op de sociale netwerken Facebook (39%), YouTube (19%) en, verrassend genoeg, WhatsApp (16%); de sterkste stijgingen zijn voor Instagram (12%) en TikTok (6%) die elk drie punten veroveren. 
Het rapport neemt ook de abonnementen onder de loep en komt met een halfslachtige balans: die is globaal positief voor de rijkste landen - in Noorwegen betaalt 41% van de bevolking voor toegang tot online nieuws, van wie meer dan de helft voor lokale titels - maar in de Verenigde Staten daalt dit aantal tot 19%, met vooral abonnementen op de NY Times, de Washington Post en Wall Street Journal. België klokt af op ongeveer hetzelfde niveau als de States, aan beide kanten van de taalgrens.  

Volgens het verslag is de gemiddelde leeftijd van diegenen die betalen voor nieuws 47 jaar; de uitdaging bestaat er dus in ook de jongeren te overtuigen van te betalen. Meestal abonneert het publiek zich op een enkel medium.  

Tot slot nog iets over de nieuwsbrieven: 17% van de respondenten leest er elke week minstens een<; in Blgië loopt dat percentage op tot 23%. De newsletters met de beste scores biden praktische en/of gespecialiseerde content met opinies, aangevuld met persoonlijke accenten van de journalist zelf.  

Het verslag is hier beschikbaar.

Archief / INTELLIGENCE