Fr

CREATIONS

Untitled Workers Club vraagt het gewoon aan Atlas

Dinsdag 14 Juni 2022

Untitled Workers Club vraagt het gewoon aan Atlas

Mag ik ‘allochtoon’ zeggen? Kan ik mijn Marokkaanse collega verjaardagszoenen geven? Het zijn maar een paar vragen die aan bod komen in de campagne die Untitled Workers Club bedacht voor Atlas, de vereniging die integratie en inburgering in Antwerpen ondersteunt door organisaties en burgers in Antwerpen te informeren.

Om de organisatie en haar werking beter bekend te maken kwam het bureau met het concept om de meest gestelde vragen gewoon aan kinderen voor te leggen. Kinderen maken minder scheiding tussen “wij” en “zij” en geven daarom vaak spontaan een goed antwoord op vragen die voor volwassenen niet altijd evident zijn, bijvoorbeeld. De antwoorden van de kinderen zijn ontwapend, grappig, en to the point.

Untitled Workers Club werkte voor de productie samen met Apollonia en met regisseur Sarah Kasmi. Er werden 16 verschillende filmpjes gemaakt en een landingspagina. Deze worden in verschillende fasen ingezet op sociale media. Ook in OOH zullen de vragen zichtbaar worden in het straatbeeld van Antwerpen. De campagne start in juni en loopt tot en met september.

Archief / CREATIONS