Fr

MEDIA

De RTBF in de rode cijfers

Woensdag 8 Juni 2022

Volgens zijn laatste jaarverslag heeft de RTBF, ondanks een stijging van zijn dotatie met 3% (308,9 miljoen) en een stijging van zijn reclame-inkomsten met 21% (70,7 miljoen), in 2021 een nettoverlies geleden van 1,9 miljoen, na de toewijzing van 5,3 miljoen euro aan een reserve die werd aangelegd om de verhuiskosten te dekken in verband met de bouw van het nieuwe hoofdkwartier. Dat schrijft Le Soir. Het bedrijfsresultaat van de publieke zender is voor 2021 vastgesteld op 4,1 miljoen euro (tegenover 2,5 miljoen in 2020 maar 17,6 miljoen in 2019) en zijn Ebitda op 15 miljoen.
 
Onze collega wijst erop dat de RTBF voor dit jaar een nettoverlies heeft begroot dat vergelijkbaar is met dat van 2021, waarbij de exploitatiekosten worden beïnvloed door de inflatie, met name een stijging van de salariskosten met 8%.
 
Jean-Paul Philippot wijst op de "grote mate van onzekerheid" die de komende jaren kenmerkt, verwijzend naar het toekomstige beheerscontract van de RTBF, de omwentelingen op de markt van televisierechten en de nieuwe concurrentiecontext op de Franstalige Belgische markt na de overname van RTL Belgium door Rossel en DPG Media.

Archief / MEDIA