Fr

MEDIA

RTL Belgium: een nieuwe twist in het overnamedossier?

Dinsdag 24 Mei 2022

RTL Belgium: een nieuwe twist in het overnamedossier?

Tijdens de hoorzittingen in het FWB-parlement over het nieuwe beheerscontract van de RTBF, hebben regie RMB en de IPM-groep aangegeven dat zij de mogelijkheid niet uitsluiten om in beroep te gaan tegen de overname van RTL Belgium door Rossel en DPG Media, of meer bepaald tegen de onvoorwaardelijke go van de Belgische mededingingsautoriteit voor deze transactie.

François le Hodey, de CEO van IPM, zegt in L'Echo dat “belangrijke punten helemaal niet zijn geanalyseerd zoals dat had moeten gebeuren”. Nog in L'Echo beschrijft Yves Gérard, CEO van RMB, de houding van de concurrentiewaakhond als “naïef”: “Wie gelooft dat de reclamemarkt niet zal worden verstoord, begrijpt de werking ervan volledig verkeerd. Er is duidelijk een dominante speler die zijn positie zou kunnen misbruiken.”

Ter herinnering, in maart uitte de concurrentiewaakhond maar een enkele bezorgdheid bij de geplande transactie en die betrof de Vlaamse radiomarkt, meer bepaald het feit dat IP België Nostalgie Vlaanderen commercialiseert. De instantie opperde dat de reclameafdeling van RTL de radio van Mediahuis zou kunnen benadelen ten voordele van de radiostations van DPG Media... Voor het overige was zij van oordeel dat de overname van RTL België door DPG Media en Rossel niet zou leiden tot “een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging”, waarbij zij haar besluit motiveerde door “het ontbreken van kritische opmerkingen van klanten”, en gezien de “verbintenissen en de positie die de betrokken ondernemingen reeds innamen vertegenwoordigden.”

Archief / MEDIA