Fr

INTELLIGENCE

Prijs wordt doorslaggevend criterium voor SVOD-diensten

Woensdag 11 Mei 2022

Prijs wordt doorslaggevend criterium voor SVOD-diensten

Gelezen in Campaign. Een enquête van LoopMe bij 3.000 Britse consumenten bevestigt dat de stijgende kosten om in ons levensonderhoud te voorzien, gevolgen zullen hebben voor betaalde streamingdiensten. Terwijl 9% (!) in de afgelopen maanden heeft besloten zijn abonnement op een streamingdienst op te zeggen, zegt bijna de helft van de respondenten (47%) dat betaalbaarheid hun belangrijkste motivatie is. Dit wordt gevolgd door een gebrek aan interessante inhoud, aangehaald door 29% van de respondenten. De andere redenen om het abonnement stop te zetten, houden verband met de concurrentiekracht van de aanbiedingen (10%) en de aanwezigheid van advertenties (8,5%).
 
Meer specifiek over Netflix zegt een derde van de Britse consumenten dat ze hun abonnement zouden opzeggen als er advertenties op de dienst zouden staan, maar een vergelijkbaar percentage staat gunstig tegenover de mogelijkheid als ze daarmee minder konden betalen...

Archief / INTELLIGENCE