Fr

INTELLIGENCE

Metaverse: een nieuw tijdperk gebaseerd op ervaring, door Geoffrey Hennaut (Insight Analyst, Havas Media)

Zondag 8 Mei 2022

Metaverse: een nieuw tijdperk gebaseerd op ervaring, door Geoffrey Hennaut (Insight Analyst, Havas Media)Als het op de Metaverse aankomt, heeft iedereen vaak zijn eigen definitie. Deze nieuwe digitale ruimten, die vaak worden omschreven als de nieuwe technologische innovatie met oneindig veel mogelijkheden of het nieuwe eldorado, veroorzaken nu al controverse. In zijn Prosumer 2022 rapport kijkt Havas Groupe naar de mening van ‘Prosumers’, vooruitdenkende consumenten, om de nieuwe uitdagingen die deze innovatie met zich meebrengt in kaart te brengen.
 
Sinds de introductie van Meta door Facebook in oktober 2021, is de race naar de Metaverse begonnen. Veel bedrijven kijken uit naar deze ‘nieuwe toekomst’ die het sociaal netwerk voor ogen heeft en willen nu al hun deel van de taart reserveren. Maar zoals beschreven in Gartner's Technology Innovation Interest Curve, is er een patroon dat zich herhaalt in deze situatie. Aan het begin van de aankondiging is de belangstelling van bedrijven en consumenten groot, stijgen de verwachtingen zeer snel en bereikt de hype een hoogtepunt. Zodra de aankondiging voorbij is, komt de consument in de fase van ontgoocheling, waarin hij zich realiseert dat wat is aangekondigd nog ver van de realiteit verwijderd is en dat het tijd zal kosten voordat hij deze nieuwe ervaring kan beleven. Ten slotte volgt een plateaufase waarin de realiteit plaats maakt voor afgunst en het zoeken naar dit nieuwe ideaal waarvan men durft te dromen. Maar reflectie maakt plaats voor kritiek en er ontstaat nieuwe verdeeldheid onder de consumenten, die niet eensgezind lijken te zijn ten aanzien van dit nieuwe voorstel.
 
Hoewel Metaverses technologische innovaties lijken die regelrecht uit de toekomst komen, zijn zij in feite reeds goed bekend en perfect geassimileerd door een hele categorie van de bevolking. Liefhebbers van sciencefiction, popcultuur, videospelletjes en digitaal amusement komen er immers dagelijks mee in contact. Wij merken op dat 89% van de ondervraagde Prosumers zegt al van Metaverses te hebben gehoord. Bovendien zegt 83% dat sciencefiction en popcultuur hen hebben voorbereid om dit soort technologische innovatie te aanvaarden en heeft 74% (zijzelf of hun kinderen) al gespeeld of gesocialiseerd op Metaverse/Gamingplatforms zoals Fortnite, Roblox, Minecraft of Decentraland.

Maar wat brengen Metaverses ter tafel en waarom blijft dit concept verwarrend en moeilijk uit te leggen voor een groot deel van de bevolking?
 
Een echte virtuele ervaring
 
Volgens Mark Zuckerberg zijn Metaverses een vorm van belichaamd internet waarbij je in de ervaring zit, in plaats van er van buitenaf naar te kijken. Het idee is fysieke realiteit te vermengen met virtuele inhoud en consumenten op een dag de mogelijkheid te bieden aanwezig te zijn als een avatar of hologram, in een fictieve of reële wereld. Het gaat er dus om de realiteit te verrijken met ervaringen, wetende dat 61% van de Prosumers gelooft dat een ervaring in een Metaverse even echt is als een ervaring in de fysieke wereld. Bovendien gelooft 71% dat Metaverses de reikwijdte van hun ervaringen zal vergroten.

In het Web 3.0-tijdperk nemen consumenten de digitale ruimte in eigen hand. Dit geldt met name voor gemeenschappen zoals gamers die hun verhalen al vertellen, hun eigen games bouwen of hun eigen avonturen uitzenden. Nu al gebruikt de helft van de GenZ games als platform om tijd door te brengen met hun vrienden in plaats van te spelen, en tegen 2020 zullen er elke dag meer dan 960 miljoen berichten worden uitgewisseld via Discord.
 
Een nieuwe manier van socialiseren
 
Sociale interacties zijn de ruggengraat van onze gemeenschappen. Ze gaan over mensen ontmoeten en delen. Maar tijdens de gezondheidscrisis zijn deze interacties sterk beperkt en is het moeilijk geworden om op afstand contacten te leggen. 59% van de ondervraagde Prosumers zei zich nog nooit zo alleen te hebben gevoeld als tijdens de pandemie en 49% vond Metaverses een manier om opnieuw contact te leggen met hun "echte" familieleden. Bovendien waardeerde 60% van hen deze gelegenheid omdat zij hierdoor nieuwe mensen konden ontmoeten.
 
Scepsis en breuk
 
Zoals bij elke innovatie lopen de meningen over de voordelen van Metaverses uiteen. Velen zijn het erover eens dat zij een reële impact zullen hebben op onze samenlevingen, ook al moet nog worden bepaald "hoe". Wat de Prosumers in de wereld betreft, zijn er reële verschillen tussen de opkomende landen (die vaak enthousiaster zijn over nieuwe technologieën) en de meer ontwikkelde landen. Zo zijn landen als Frankrijk, België en de Verenigde Staten over het algemeen sceptischer dan landen als Brazilië, China en India. Bovendien hoopt de meerderheid van de pro-metaverse mensen innovatieve online-ervaringen op te doen, terwijl slechts 30% van de sceptici interesse of verlangen heeft om dit soort onderdompeling te ervaren. Het knelpunt waarover de meeste onenigheid bestaat, houdt verband met virtual-reality headsets: 80% van de pro-Metavers is bereid een van deze headsets enkele uren of zelfs een hele dag te dragen. Bij de sceptici komt dit cijfer nauwelijks boven de 50% uit en houdt het rechtstreeks verband met de vrees zich niet vertrouwd te kunnen maken met deze technologieën.
 
Welke les kunnen merken hieruit trekken?
 
Net als TikTok, Twitch of Instagram, zijn Metaverses private ruimtes tussen gemeenschappen of vrienden die specifieke en veranderende codes hebben. Wil een merk welkom zijn, dan is het van essentieel belang dat het deze codes respecteert en zich aanpast door waarde toe te voegen door zijn aanwezigheid, de gebruikerservaring te verbeteren, exclusieve inhoud aan te bieden en een nieuwe innovatieve relatie tot stand te brengen.

Uit ons onderzoek blijkt dat geforceerde eenrichtingscommunicatie het risico inhoudt dat gebruikers worden gefrustreerd, omdat zij de komst van een merk over het algemeen als een inbreuk op hun privacy ervaren. Slechts 50% van de Prosumers gelooft namelijk dat een merk waarde kan toevoegen door nieuwe ervaringen of exclusieve inhoud aan te bieden in Metaverses.
 
Bij Havas zijn we overtuigd van het potentieel van Metaverses. Zij zijn het speelterrein van degenen die een verhaal te vertellen hebben en zullen het toneel worden van grootse evenementen die wij graag willen meemaken. Het zijn plaatsen van uitwisseling en ontmoeting voor gemeenschappen, maar ook voor merken.
 
Zie ook hier de Havas-presentatie over de Metaverse.

Archief / INTELLIGENCE