Fr

AWARDS

AMMA 2022: de finalisten in Media Research en Best Use of One Medium

Maandag 2 Mei 2022

AMMA 2022: de finalisten in Media Research en Best Use of One Medium

Vervolg en einde van de shortlists van de expertjury's van de AMMA, voorgezeten door Steven De Deyne (Proximus), met deze keer de dossiers geselecteerd in Media Research of the Year en Best Use of One Medium.
Er werden 22 dossiers ingediend in deze nieuwe categorie. Christine Jean (AG Insurance), ondervoorzitster van de jury: "Deze nieuwe categorie beantwoordt aan de vraag vanuit de sector naar inspiratie en kennisdeling inzake het efficiënt aanwenden van de verschillende touchpoints. De mogelijkheden van alle media zijn immers uiterst snel geëvolueerd tijdens de laatste jaren en het gebruik van elk touchpoint vereist specifieke kennis."

Archief / AWARDS