Fr

BRANDS

Catherine Closset (Stellantis): "Ons bedrijf kan de grote milieu-uitdagingen niet aan zich laten voorbijgaan"

Maandag 25 April 2022

Catherine Closset (Stellantis):

Nadat ze bij BNP Paribas Fortis jarenlang verantwoordelijk was voor reclame, media en branding, werkte ze drie jaar als marcom manager en head of advertising bij Renault Belux. Sinds januari dit jaar zet Catherine Closset haar carrière in de autosector verder, meer bepaald bij Stellantis, waar ze CMO Director Belux is.
 
Samen met haar team beheert ze de media-aankoop, de digitale expertise, e-commerce en CRM voor alle merken van de groep die door de bestaande marcom teams gemanaged worden.
 
Voor MM Blue gaf ze haar eerste interview in haar nieuwe functie.
 
Stellantis is een van de eerste reuzen in de autosector die zich zo sterk engageert om zijn aanbod te elektrificeren. Is dat een realistische ambitie?
 
Het is om te beginnen een ambitieus ondernemingsproject dat in staat is om het hele personeel overal ter wereld te mobiliseren. Onze groep kan de grote milieu-uitdagingen niet aan zich laten voorbijgaan en ijvert al jaren in die richting.
 
Het is een uitdaging die zeker niet gemakkelijk is, maar die toont dat Stellantis wil innoveren. We beschikken over een portfolio van iconische merken die meestal al meer dan honderd jaar bestaan. Het is toch een prachtig project om die prestigieuze namen het elektrische tijdperk binnen te leiden.
 
Tegelijk moeten we ook rekening houden met de omstandigheden op de wereldwijde automarkt, zoals de coronacrisis die geleid heeft tot een vertraging van de productie en elke economische activiteit afremde. De onderdelenschaarste die daaruit voortvloeide, is nog steeds een probleem voor onze fabrieken en vandaag moeten die bovendien rekening houden met de onzekerheid door de internationale geopolitieke situatie. Om al deze redenen moeten we een heel aanpasbare strategie hebben en daarom streeft Stellantis ernaar de meest ‘agile’ partner op de markt te zijn.
 
Van welke orde zijn de elektrische verkopen momenteel, internationaal en in België? Welke merken staan het verst wat dat betreft?
 
De elektrische wagens vertegenwoordigden bij Stellantis een aandeel van 14% en van 5% in de States in 2021. Tegen 2030 streven we naar 70% in Europa en 40% in de Verenigde Staten. Dat geldt voor alle merken en die beschikken ook allemaal al over hybride of volledig elektrische modellen.
 
Onze prestaties in België op het gebied van elektrische voertuigen zijn iets minder goed dan in de rest van Europa, omdat particulieren hier geen beroep kunnen doen op een premie voor de aankoop van deze modellen, zoals in andere landen wel het geval is.
 
De groep wil zijn koolstootuitstoot tegen 2030 met de helft verminderen en met 90% tegen 2038. Er wordt gesproken over een neutrale uitstootbalans, met maximum 10% compensatie. Welke factoren kunnen helpen om die doelstelling te bereiken?
 
Dit moet een collectieve ambitie zijn, die wereldwijd wordt gedeeld door de bedrijven en de overheid. Het is niet alleen door emissievrije voertuigen te produceren dat we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. Onze plannen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke hypotheses (+1,5°) en houden rekening met de behoefte aan koolstofvrije energie.
 
We hebben ook een duurzaam overheidsbeleid nodig voor de oplaadinfrastructuur en financiële stimulansen van overheidswege om de overschakeling van thermische naar elektrische voertuigen te versnellen.
 
Hebben deze bekommernissen ook een impact op je dagelijkse professionele activiteiten, wat betreft de productie en de distributie, bijvoorbeeld voor de mediakeuze van de campagnes?
 
Dit is inderdaad iets waar wij steeds meer aandacht aan besteden. Wij kunnen ons niet inzetten voor een verantwoorder, koolstofneutraal beleid tegen 2038 zonder ook meer duurzame praktijken bij onze eigen leveranciers aan te moedigen. Daarom hebben we nu al CSR-criteria in al onze aankoopprocessen geïntegreerd. Dit betekent dat deze criteria ook steeds belangrijker worden bij onze marketingkeuzes.
 
Stellantis wordt een van ’s lands grootste adverteerders. Kunnen we veronderstellen dat dit leadership de groep ook een missie, een rol toebedeelt op het vlak van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid om de reclamemarkt te stimuleren?
 
Er is zeker een rol voor ons weggelegd in het helpen stimuleren van bepaalde praktijken in onze sector. Maar het is een collectieve inspanning die moet worden geleverd door alle spelers op de reclamemarkt: adverteerders, bureaus, uitgevers en media.
 
Afgezien van de milieu-uitdagingen die groot blijven, denk ik bijvoorbeeld ook aan de debatten in verband met het gebrek aan datatransparantie bij de GAFAM, het broze evenwicht met de lokale media, de praktijken van sommige regies die in de huidige context onrechtmatig of achterhaald kunnen lijken, het remuneratiemodel van de bureaus dat in bepaalde gevallen vragen oproept of het soms voelbare gebrek aan respect in de relatie tussen adverteerders en hun bureaus.
 
Daar ligt een echte uitdaging, vooral in tijden van crisis. Omdat een duurzamere strategie vaak haaks staat op de druk op de kosten en de doelstellingen op korte termijn die ons wordt opgelegd door onze directie, de teams van Purchase, Finance of gewoon door de financiële markten. Het is echter ook een manier om meer waarde te creëren en op langere termijn voor betere collectieve prestaties te zorgen.

Archief / BRANDS