Fr

MEDIA

De Digital Services Act is zo goed als rond

Zaterdag 23 April 2022

De Digital Services Act is zo goed als rond

Het Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een politiek akkoord bereikt over de Digital Services Act (DSA), die samen met de wetgeving over de digitale markten (Digital Markets Act, zie hieronder) nieuwe normen en standaarden zal bepalen voor de digitale ruimte, alsook voor de concurrentievoorwaarden voor bedrijven en dit vanaf 2023. 
 
De tekst is vooral gericht op de sociale media, en meer bepaald op websites met meer dan 45 miljoen actieve gebruikers in de EU. De EU-autoriteiten willen bijvoorbeeld snel reageren op illegale online content door "een duidelijkere notificatie- en actieprocedure voor te stellen, waardoor gebruikers illegale online content kunnen melden en online platformen verplicht worden snel te reageren". Slachtoffers van cybergeweld zouden ook beter kunnen worden beschermd, met name tegen het ongeoorloofd delen van privé content, met onmiddellijke verwijdering van de content. Daarnaast haalt de Europese Commissie de mogelijkheid voor de lidstaten aan om toegang te krijgen tot de algoritmes van de zeer grote online platformen, en de mogelijkheid om platformen jaarlijks te laten controleren door onafhankelijke instanties onder toezicht van de Europese Commissie. Ze zou die platformen bij herhaalde inbreuken ook boetes kunnen opleggen tot 6% van hun omzetcijfer.

De DSA moet nog "op technisch niveau worden afgerond en door de juristen-vertalers worden gecontroleerd" voordat het Parlement en de Raad hun formele goedkeuring geven. 

We herinneren eraan dat de Digital Markets Act (DMA), het eerste deel van het nieuwe arsenaal van de EC dat bedoeld is voor het reguleren van de Europese digitale ruimte, meer specifiek gaat over concurrentiebeperkende praktijken. Het bevat een twintigtal regels, waaronder een verbod om zonder hun toestemming persoonsgegevens van gebruikers uit verschillende online diensten te kruisen met het oog op gerichte reclame, de mogelijkheid om vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen, de verplichting om te zorgen voor dataportabiliteit en de interoperabiliteit van berichtendiensten, en een verbod op het bevoordelen van de eigen diensten in zoekmachines.

Archief / MEDIA