Fr


Close

MEDIA

Waarom MM Blue

Dinsdag 14 Juni 2022

Waarom MM Blue

“Aangezien de klimaatverandering in zekere zin voortvloeit uit de moderne consumptie, roept het streven om resoluut in te grijpen en er iets aan te doen per definitie vragen op bij de aanmoediging van de materiële consumptie die de reclame ondersteunt.” Jean-Marc Janvovici
 
"In feite wordt van communicatie niet langer verwacht dat ze een organisatie, haar activiteiten en haar producten promoot, wel dat ze bijdraagt aan de doorbraak van een nieuwe samenleving die beter aansluit bij de toenemende beperkingen van onze planeet. Ze moet betekenis opnieuw een centrale plaats geven in de communicatiemiddelen. Reclame is momenteel een obstakel, maar moet een hefboom worden.” Thierry Libaert
 
Deze twee citaten zijn een behoorlijk goede samenvatting van het dilemma waarmee marketeers vandaag worden geconfronteerd: zij worden geacht groei te genereren, maar groei in zijn huidige vorm is niet duurzaam.
 
Deze inleidende woorden zijn een toelichting bij de doelstelling die Media Marketing zich stelt met MM Blue: marketeers de sleutels in handen geven om beter in te spelen op de uitdagingen die duurzaamheid in de breedste zin van het woord met zich meebrengt en te zoeken naar nieuwe benaderingen van D&I. Want meer diversiteit en inclusie zullen ongetwijfeld ook bijdragen tot de evolutie van duurzame communicatie.
 
Deze maandelijkse newsletter is ook de eerste gratis newsletter van Media Marketing. Schrijf je hier in.

Archief / MEDIA