Fr

MEDIA

VRM publiceert jaarverslag

Woensdag 6 April 2022De Vlaamse Regulator voor de Media publiceerde zopas zijn jaarverslag voor 2021. Daarin worden niet alleen de organisatie en werking uitgelegd, maar ook de beslissingen opgesomd De algemene kamer nam er in 2021 46, de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen 1. Verder besteedt het jaarverslag aandacht aan de economische context (met onder andere het Mediaconcentratierapport en het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst door de VRT), maar ook aan nieuwe topics als de sociale media met de creatie van het Content Creator Protocol. Het rapport blikt ook vooruit naar de uitdagingen voor morgen, meer bepaald wat betreft de digitalisering van het medialandschap en de stimuleringsverplichting van de verschillende media.

Ontdek het volledige verslag hier.

Archief / MEDIA