Fr


Close

MEDIA

Overname van RTL Belgium door Rossel en DPG Media krijgt groen licht

Woensdag 30 Maart 2022

Overname van RTL Belgium door Rossel en DPG Media krijgt groen licht

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft de gezamenlijke overname van RTL Belgium door DPG Media en Rossel goedgekeurd.
 
Het enige minpunt waar de instantie op wijst, is de Vlaamse radiomarkt, en meer bepaald het feit dat IP Belgium Nostalgie Vlaanderen commercialiseert. De vrees bestaat dat de regie de radiozender zal benadelen ten voordele van de DPG Media-radiostations.
 
De oplossing die door de kopers van RTL Belgium werd voorgesteld en door de ABC werd aanvaard, bestaat erin dat IP en DPG Media Advertising geen strategische informatie over de betrokken zenders kunnen delen. Er zal een onafhankelijke toezichthouder worden aangesteld om ervoor te zorgen dat deze "Chinese muur" tussen beide regies wordt geëerbiedigd; deze zal verslag uitbrengen aan het ABC.
 
Al bij al is het College “bij gebrek aan kritische opmerkingen van klanten en rekening houdend met de verbintenissen en de positie die de betrokken ondernemingen reeds vóór de fusie innamen” van oordeel dat de overname niet zou leiden tot “een significante belemmering van de daadwerkelijke concurrentie”, aldus het College.
 
Er zijn dus geen juridische obstakels meer voor de formele afronding van de gezamenlijke overname van RTL Belgium door DPG Media en Rossel. Het gaat om een deal van 215 miljoen euro die als we Le Soir mogen geloven donderdag zal plaatsvinden.
 
(Foto Fabrice Debatty - Copyright www.debatty.com)

Archief / MEDIA