Fr


Close

BRANDS

Zeven marketinglessen van Zelenski, door Fons Van Dyck (Think BBDO)

Zondag 27 Maart 2022

Zeven marketinglessen van Zelenski, door Fons Van Dyck (Think BBDO)

Volodymyr Zelenski is in enkele weken tijd uitgegroeid tot het wereldwijde boegbeeld van het Oekraïense volk in de strijd tegen de Russische agressor.

Zelenski is een toonbeeld van charismatisch leiderschap in oorlogstijd – de vergelijking met Winston Churchill is niet ongepast – met een onuitgegeven retorisch talent. Bovenal beheerst hij de finesses van een moderne marketingbeweging zonder voorgaande.

 
Stilaan is iedereen ervan overtuigd dat het aanschijn van de wereld – zowel geo-politiek, economisch als humanitair – met deze oorlog fundamenteel is veranderd. Niets zal nog zijn wat het geweest is voor de oorlog. Naar de impact op de langere termijn blijft het vooralsnog gissen. De oorlog heeft wel als onverwacht neveneffect dat de eenheid van de Europese Unie groter en sterker is dan kon vermoed worden. Ook de brede golf van menselijke solidariteit met de vluchtelingen is hartverwarmend.
 
Het publieke optreden van president Zelenski sinds de Russische aanval van zijn land is daar in ruime mate deelachtig aan. De bijval van Zelenski en de steun voor Oekraïne en zijn bevolking is in essentie terug te brengen tot de elementaire, succesvolle principes die aan de basis liggen van elke democratische beweging en die de voorbije jaren ook door heel wat burgerbewegingen in praktijk zijn gebracht. 
 
Het gaat om zeven principes, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en elkaar versterken, en als een handleiding lezen voor wie zijn zaak onder de aandacht van een breed publiek wil brengen.

Roep een bedreiging in. Wat is er meer bedreigend en beangstigend dan een soeverein volk dat in zijn vrijheid en onafhankelijkheid wordt bedreigd door een oorlog. In die zin maakt Zelenski steevast de koppeling tussen het lot van Oekraïne en dat van de Westerse wereld.

Creëer een vijandbeeld. Poetin, Poetin, Poetin. De Russische president beantwoordt aan het ideaaltype van de perfecte vijand, de verpersoonlijking van het kwaad.

Streef een hoger doel na. De strijd van Oekraïne is een strijd voor vrijheid, onafhankellijkheid en onze Westerse waarden.

Stel concrete doelen. Een hoger doel op zich is belangrijk, maar moet tastbaar worden gemaakt in intermediaire doelen. De oproep van Zelenski voor een ‘no-fly’ zone boven zijn land is daar een voorbeeld van.

Zorg voor zeer sterke identificatie. Maak het persoonlijk, creëer betrokkenheid. Zelenski verschijnt sinds het uitbreken van de oorlog steevast in kaki-uniform voor de camera’s van de wereld. Zelenski verpersoonlijkt de heldhaftigheid van zijn volk. Hij is een van hen, hij is één met hen.

De kracht van ‘grassroots’. Dit is het tijdperk van ‘empowerment’, waarin mensen het heft in eigen handen nemen, zonder grote middelen, maar met een sterk geloof in de eigen kracht om van onderuit de wereld te veranderen. Soms een beetje David tegen Goliath. Met een zeer grote verbondenheid. Samen staan we sterker.

Communiceer succes. Toon aan dat de solidariteit groot is en dat het verzet resultaten boekt: militair en diplomatiek. En verover vooral de harten van de mensen. Succes geeft moed en creëert succes. En trekt de laatste twijfelaar over de streep. Wie niet meedoet, heeft een probleem. 

Hoe de oorlog in Oekraïne uiteindelijk zal beslecht worden, is voer voor vele speculaties op dit moment. Maar nu staat al vast dat Zelenski - en met hem het hele volk van Oekraïne -  vandaag alvast al de morele winnaars van deze oorlog zijn.

Archief / BRANDS