Fr


Close

AGENCIES

Publicis en IPG schorten activiteiten in Rusland op

Dinsdag 15 Maart 2022

Publicis en IPG schorten activiteiten in Rusland op

Na Accenture en WPP is het nu de beurt aan Interpublic en Publicis Groupe om aan te kondigen dat ze hun activiteiten in Rusland on hold zetten.
 
De Franse groep bevestigde ook dat hij de controle over zijn bureaus doorgeeft aan het lokale management, meer bepaald aan Sergy Koptev, voorzitter en oprichter van Publicis in Rusland, die er zich contractueel toe verbindt zijn medewerkers in het land van een toekomst te verzekeren.
 
“Sinds het begin van de invasie hebben we de eenzijdige aanval van Oekraïne ten stelligste veroordeeld en gewerkt aan een oplossing om ons los te maken van onze activiteiten in Rusland. We hebben sterke maatregelen genomen om te beantwoorden aan de ernst van de situatie; tegelijk hebben we de tijd genomen om een oplossing te vinden die onze 1200 een toekomst geeft. Ook zij behoren tot de groep en we kunnen ze niet in de steek laten. Door onze Russische activiteiten over te laten aan Sergey, zetten we onze activiteiten in Rusland onmiddellijk stop en zorgen we ervoor dat onze medewerkers een toekomst hebben binnen deze nieuwe organisatie”, aldus Arthur Sadoun.
De CEO van Publicis Groupe verwijst ook naar de veiligheid van zijn 350 werknemers in Oekraïne die hij als zijn prioriteit beschouwt. “We staan dagelijks in contact met elk van hen en stellen alles in het werk om ze te beschermen. Door alarmsystemen te installeren, ze psychologisch te ondersteunen, ze te helpen met hun visa of hun loon te garanderen voor het hele jaar.”
 
In een zeer gedetailleerde LinkedIn-post, gericht aan alle medewerkers van de groep, legde Philippe Krakowsky, de CEO van IPG, van zijn kant uit dat de evolutie van het conflict in Oekraïne en de recente aanvallen op burgerdoelen hem geen andere keuze lieten, gezien de waarden die IPG verdedigt. Hij benadrukte dat de ongeveer 200 Russische werknemers nog minstens zes maanden hun loon zullen krijgen, en hij herinnerde ook aan alle initiatieven die de werknemers van IPG-bureaus in de buurlanden van Oekraïne hebben genomen om vluchtelingen en slachtoffers van deze oorlog te hulp te schieten.

“Wij geloven dat je je moet uitspreken tegen onderdrukking, of het nu gaat over raciale discriminatie, de onderdrukking van andere gemeenschappen in de marge of het verdedigen van democratische beginselen”, schrijft Krakowsky. “Wat we in Oekraïne zien, is een tragische situatie met ingrijpende gevolgen voor onze gezamenlijke toekomst. Zij zal de internationale orde op wereldschaal door elkaar schudden, met blijvende gevolgen voor Europa, en zal een domino-effect hebben op de machtsverhoudingen tot in Azië. Ze zal waarschijnlijk ook repercussies hebben in landen over de hele wereld waar politieke of publieke figuren de afgelopen jaren allianties egsloten hebben met het Russische regime.”

Archief / AGENCIES