Fr

INTELLIGENCE

Seen from Space: home sweet audio

Vrijdag 11 Maart 2022

Seen from Space: home sweet audio

Aan het begin van de coronacrisis dachten dat de lockdown een hele slechte zaak zou worden voor de radio: de drastische beperking van de verplaatsingen - die in ons land heel vaak per auto gebeuren - zou het radiobereik drastisch en automatisch beperken. Mis poes. Zelfs voor corona vond een aanzienlijk deel van de radioconsumptie al thuis plaats en de lockdown versterkte die trend gewoon.

Dankzij de publicatie van het Audio Time-onderzoek van het CIM hebben we nu een ruimer beeld, aangezien daarin het hele audiobereik bekeken wordt, en niet alleen radio. Audio Time werd online gevoerd tijdens het derde trimester van 2021 bij 3500 respondenten van 12 tot 74 jaar. De periode van de field is belangrijk, maar daarover later meer.
Aangezien Audio Time ook de luisterplaats betreft, analyseerden we dus per regio de dagelijkse penetratie van audio in zijn geheel en de luistertijd opgesplitst naargelang de opgesomde plaatsen. Teruggebracht tot zijn waarde tegenover de gehele bevolking maakt de luisterduur ook de berekening van een bereikaandeel mogelijk. Dat is onverbiddelijk: zowel in het noorden als in het zuiden wordt audio vooral thuis geconsumeerd, los van de aard van de content (radio, streaming, podcasts of eigen muziek). Ondanks een lagere penetratie maar dankzij een recordduur staat luisteren op het werk (of op school) op de tweede plaats. Luisteren onderweg (in de auto, op het openbaar vervoer of te voet) staat in feite slechts voor een klein aandeel: iets minder dan 12% in het noorden en zo'n 15% in het zuiden. Ook al betreft het luisteren in de auto zowat een derde van de respondenten op een gemiddelde dag, de luistertijd (zo'n 90 minuten per dag) beperkt het globale gewicht.

Dus ja, de enquêteperiode heeft wellicht het aantal verplaatsingen wat beperkt door het thuiswerk. Daarom kan een herhaling van het onderzoek tijdens een normalere periode wellicht bepaalde bezwaren wegwerken en zal het aandeel van thuis luisteren misschien enigszins dalen, maar de conclusie zal blijven dat radio en audio in het algemeen niet beperkt zijn tot 'mobiele' situaties.

Archief / INTELLIGENCE