Fr


Close

BRANDS

Oorlog in Oekraïne: Hoe kunnen merken zich positioneren?

Zondag 6 Maart 2022

Oorlog in Oekraïne: Hoe kunnen merken zich positioneren?

“Merken worden nu gezien als maatschappelijke en politieke spelers die hun stem kunnen laten horen en beschikken over de nodige reikwijdte om ook de mensen een stem te geven”, aldus de Association of American Advertisers (ANA), die al haar leden gevraagd heeft proactieve stappen te overwegen om te tonen dat hun bedrijven en merken aansluiten bij de wereldwijde inspanning om de crisis in Oekraïne te beëindigen.
 
Tegelijkertijd heeft de ANA een informele enquête gehouden waaruit blijkt dat 23% van de 180 ondervraagde leden zaken doet in Rusland, en dat 25% van hen hun media-investeringen in het land hebben opgeschort of teruggeschroefd. Uit de enquête bleek ook dat de helft van de respondenten voorstander is van het verlenen van humanitaire hulp aan Oekraïne, terwijl een derde zei dat zij van plan zijn hun activiteiten in Rusland stop te zetten of te beperken.
 
In de enquête vroeg de ANA haar leden in de eerste plaats naar de rol die marketing moet spelen in een wereldwijde crisis. Ze presenteerde enkele van de meest in het oog springende antwoorden:
 
“Wij hebben de verantwoordelijkheid om in tijden van crisis op onze activiteiten te letten. Als wij verbonden zijn met de consumenten en de cultuur, moeten wij nadenken over de context waarin onze boodschappen worden ontvangen. Marketing heeft ook een verantwoordelijkheid om in deze tijden een kracht ter bevordering van het goede te zijn.”
 
“Help het verhaal vorm te geven en zorg ervoor dat de mediakanalen op de juiste manier worden gebruikt. Verstrek waar mogelijk transparantie en betrouwbare informatie. Wees transparant en op de hoogte van de financiering en de toeleveringsketen in verband met de crisis. Wees er ook van bewust hoe de consumenten en de samenleving worden beïnvloed en de crisis percipiëren.”
 
“Gebruik marketing om consumenten de kans te geven zich uit te spreken en te helpen.”
 
“In moeilijke tijden als deze speelt marketing een bijzonder belangrijke rol bij het aantonen van het doel en de waarden van een bedrijf en bij het op een mensgerichte manier verbinding te maken met klanten.”

Archief / BRANDS