Fr


Close

MEDIA

NGroup stapt in de SDG Compact Media

Maandag 14 Februari 2022

NGroup stapt in de SDG Compact Media

De SDG Compact Media die in 2018 in het leven geroepen werd door de VN, heeft als doel het bewustzijn inzake de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bevorderen door te steunen op bedrijven die actief zijn in media en entertainment. Hij telt momenteel meer dan 200 leden, met een gezamenlijk bereik van ongeveer twee miljard mensen wereldwijd.

NGroup is het eerste Belgische medium - en een van de eerste Europese radiospelers – dat toetreedt tot de SDG Compact Media en aldus door de VN erkend wordt als een middel om de 17 SDG’s te promoten.
 
Deze erkenning beloont ook de strategie die de groep van Marc Vossen al jaren volgt om luisteraars bewust te maken, aan te moedigen en te helpen bouwen aan een betere wereld.
 
Zoals bekend heeft NGroup besloten zijn bedrijfscultuur af te stemmen op de geest van de SDG's en heeft het zijn programmering uitgebreid met onderwerpen die deze doelstellingen bestrijken (zie het interview met Miguel Aguza, Nicolas Fadeur en Fred Herbays op pagina 34 van het decembernummer van MM Mag).
 
“Wij zijn bijzonder trots en vereerd met deze nominatie. Het is een erkenning voor het werk waaraan we meer dan een jaar geleden met ons team zijn begonnen. We zullen deze missie met enthousiasme voortzetten en nog meer zichtbaarheid geven. De SDG’s tonen ons de weg naar een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Het zijn essentiële richtlijnen voor acties die moeten worden ondernomen door individuen, maar ook door bedrijven”, aldus Géraldine Deleuse, de nieuwe MVO-directrice van de NGroup.

Archief / MEDIA