Fr

BLUE

Delhaize e-ticket: potentiële besparing van 148 ton CO2?

Dinsdag 1 Februari 2022

Delhaize e-ticket: potentiële besparing van 148 ton CO2?

Sinds 20 januari kunnen klanten die ingeschreven zijn in het getrouwheidsprogramma SuperPlus, via de MyDelhaize-app of de website van de onderneming kiezen voor een digitaal kassaticket in plaats van een papieren versie. Dit is een Belgische primeur in de "fysieke" voedingsdetailhandel. Deze innovatie kadert in het The Lion's Footprint actieplan dat Delhaize wil uitvoeren rond drie grote pijlers - plasticvermindering, voedselverspilling en koolstofneutraliteit - om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.
 
Het bedrijf heeft de rekensom gemaakt: het ontvangt elke week meer dan vijf miljoen klanten en geeft dus evenveel kastickets af. Als elke klant beslist om zijn ticket digitaal te ontvangen, zou Delhaize op jaarbasis 162 ton papier kunnen besparen, wat overeenkomt met 3.864 bomen of een CO2-uitstoot van 148 ton, zo is ons verteld. "En zelfs als niet alle klanten overstappen, zullen de besparingen enorm zijn."
 
Gondola noemt nog andere voordelen die de distributeur niet vermeldt: het thermische papier dat gewoonlijk wordt gebruikt om de tickets af te drukken, kan soms hormoonontregelende stoffen bevatten, en het is niet noodzakelijk recycleerbaar.
 
Toch heeft ook het e-ticket een impact: "Het verzenden per e-mail of het online opslaan ervan brengt energiekosten met zich mee. Volgens het Carbon Literacy Project genereert een standaard e-mail ongeveer 4 gram CO2, een cijfer dat toeneemt met het gewicht van het bericht...". Delhaize antwoordt hierop dat zijn digitale tickets niet per e-mail worden verstuurd, dat ze enkel online kunnen worden geraadpleegd via de klantenrekening en dat de onderneming 100% groene energie gebruikt voor haar gegevensopslag.

Archief / BLUE