Fr

INTELLIGENCE

Bescherming consumenten tegen misleidende beoordelingen: 55% van de websites overtreedt EU-regels

Donderdag 20 Januari 2022

De EU en de nationale instanties belast met consumentenbescherming publiceerden de resultaten van een audit op Europese schaal van de beoordelingen die consumenten posten over websites. Voor bijna twee derde van de bestudeerde sites kon er twijfel bestaan over de betrouwbaarheid van deze “meningen”. Voor 144 van de 223 gecontroleerde sites konden de instanties niet bevestigen dat de operatoren voldoende inspanningen leverden om te garanderen dat de beoordelingen “authentiek” zijn, dus gepost werden door consumenten die de beoordeelde producten of diensten ook daadwerkelijk gebruikt hebben.
 
Het onderzoek concludeerde ook dat bijna de helft van de gecontroleerde sites de consumenten niet informeren over de manier waarop de meningen verzameld en verwerkt worden. Iets meer dan de helft vermeldden ook geen informatie over de manier waarop misleidende boordelingen vermeden worden. In dat geval kunnen consumenten op geen enkele manier controleren of de meningen opgesteld werden door consumenten die het product of de dienst ook echt gebruikt hebben, aldus het rapport.
 
Besluit: voor minstens 55% van de gecontroleerde websites bestaat de kans dat ze de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken overtreden; die eist dat consumenten betrouwbare informatie verstrekt krijgen, zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Archief / INTELLIGENCE