Fr

TRAINING&BOOKS

De wereld volgens Brice

Zondag 16 Januari 2022

De wereld volgens Brice

Ze is niet roze, maar ook niet grijs, de wereld van Brice Le Blévennec, chief visionary officer van de Emakina-groep. Ze bestaat uit vele kleuren en hetzelfde geldt voor de artikels in zijn boek 'Visions of a better world', dat begin dit jaar is uitgegeven bij Lannoo. Blauwe, groene of oranje artikels, naargelang het om tech, user experience of futurisme gaat. Het is een elegante en interessante manier voor de viering van de 30ste verjaardag van het bureau, dat onlangs werd overgenomen door het Amerikaanse Epam. Een verjaardag die het bureau liever in de verf zet door een blik te werpen op de komende decennia dan door achteruit te kijken. Interview met de auteur en met de oprichter.

Waarom nu een boek uitgeven?


Het is een cadeau, althans ik hoop dat het zo zal worden verwelkomd, voor Emakina's 20ste verjaardag of Ex-Machina's 30ste. We gaan een exemplaar geven aan elk van onze 1.300 medewerkers en ook aan onze klanten. In plaats van over het verleden te praten, wilden we liever vooruitkijken naar de komende 30 jaar. Ik wil benadrukken dat verschillende collega's, die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen, mee hebben geschreven aan dit boek. Het is dus een flinke brok, maar zeer leesbaar, denk ik. De eerste reacties zijn zeer positief.

Wat is je doel?

Onszelf een pleziertje gunnen. En de lezers ook hopelijk. De verschillende hoofdstukken zijn tegelijkertijd stellingnames die soms controversieel zijn of debat uitlokken. En vertellen over het bureau. De publicatie van dit boek levert ons geen inkomsten op.

Ik wilde het hebben over de grote wereldproblemen, en die zijn er in overvloed: de demografische explosie, de sociale verschillen, moderne ziektes... Maar het menselijk vernuft is grenzeloos. We moeten blijven geloven in het wetenschappelijk proces en doorgaan met de technologische ontwikkeling. Emakina draagt op zijn manier zijn steentje bij aan dit werk.

Profiteert het noorden niet meer van de nieuwe technologieën dan het zuiden, bieden ze niet meer comfort aan de rijkere bevolkingen? 

Integendeel. Neem bijvoorbeeld de GMO's (genetically modified organisms, nvdr.), die maken het mogelijk een groter deel van de bevolking te voeden. Ik wil bovendien benadrukken dat de manier waarop ze geproduceerd worden parasieten voorkomt en dus de inzet van pesticiden overbodig maakt. En door robotisering of artificiële intelligentie kunnen we vooral het aandeel van onbenullige taken voor de mens verminderen, zodat die aldus gedwongen wordt meer hoogstaand werk te verrichten.

Maar kunnen deze intelligentie en deze robots ons morgen vervangen?  

Zeker niet! En die vlieger gaat nog minder op voor geavanceerd werk. Het is belangrijk te weten dat we vandaag zelfs geen aardappelen kunnen extraheren met geautomatiseerde middelen. En in zijn magazijnen is Amazon er niet in geslaagd om zijn werknemers daar te vervangen door voldoende efficiënte automatische grijparmen. Hetzelfde geldt voor de miljoenen Chinezen die smartphones produceren. Robots zijn alleen in staat om de meest dwaze banen uit te voeren. Zoals de scribenten in advocatenkantoren, die alle jurisprudentie moeten uittypen omdat ze niet gecodeerd zijn. Dat is echt onbeduidend werk! Eenmaal dit gecodeerd en gearchiveerd is, kunnen ze iets anders doen.

Zoals barcode scanning in de supermarkt in plaats van prijscodering?  

Ja, maar je moet rekening houden met het menselijke aspect, en beseffen dat sommige mensen het leuk vinden om een praatje te maken aan de kassa. Niet iedereen heeft haast, en veel mensen willen dat menselijk contact behouden. Dit geldt voor verschillende sectoren.

Voor de meer complexe banen, lijkt de technologie zich nochtans snel te ontwikkelen...


Niet voor alles. Wat we artificial intelligence noemen, is in feite een geheel van intelligente algoritmen, die echter altijd per domein zullen worden gespecialiseerd, gebaseerd op de herkenning van 'patterns', precieze situaties, visuals, enz. Als dat gebeurd is, kunnen we grote sprongen voorwaarts maken in bepaalde disciplines. Sommige technieken kunnen kanker beter opsporen dan een mens, maar er zal altijd een arts nodig zijn om tests voor te schrijven, alsook dezelfde dokter of een andere arts om de resultaten te interpreteren en de juiste behandeling te kiezen. Als we het hebben over reflecties (voor de machine, nvdr), anticipatie en proactiviteit, zijn we daar heel ver van verwijderd. We staan eigenlijk nog nergens.

Kan je iets concreter zijn over de oplossingen voor de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat?

Er zijn eenvoudige oplossingen te formuleren, die minder makkelijk uitvoerbaar zijn, voor onze uitdagingen, meer bepaald die inzake klimaatverandering. Het is niet door aardappelen te kopen van de lokale boerderij of door bio te eten dat we deze problemen zullen oplossen. We hebben radicalere, grotere en meer gedisciplineerde oplossingen nodig.

Met andere woorden, we moeten realistisch zijn. Er staan veel ideeën in dit boek. Ook wat de doelstellingen betreft: wij zullen niet overal in de landen van het zuiden windmolens kunnen plaatsen om enkele miljarden mensen in staat te stellen te leven zoals in België of de Verenigde Staten. Wij worden geconfronteerd met een demografische evolutie die ons noopt tot het vinden van krachtige macro-oplossingen om een planetair evenwicht te bewaren. En Europa wordt slachtoffer van zijn eigen beleid.

Wat bedoel je daarmee?

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die een diepgaande analyse verhindert, de limieten van 5G, waardoor meer antennes moeten worden geplaatst, of het opgeven van kernenergie ten voordele van steenkool of gas. Deze voorbeelden van misplaatst conservatisme of milieubewustzijn zijn slechte keuzes. De coronacrisis heeft dit ook geïllustreerd: het aantal maatregelen dat, zonder radicaal te zijn, de samenleving en de economie heeft doen stilstaan, staat niet in verhouding tot het aantal ongelukkige gevolgen. De menselijke conditie zal niet worden verbeterd door vrijheden en ervaringsmogelijkheden te beperken, door zich terug te trekken in de eigen regio, of door de kwaliteit van het leven te verminderen. Het is door gedurfde vooruitgang dat de grote problemen van onze wereld zullen worden opgelost.

Archief / TRAINING&BOOKS