Fr


Close

MEDIA

Belga blijft nationaal persagentschap

Maandag 20 December 2021

De Ministerraad besliste om de samenwerking met Belga als nationaal persagentschap te hernieuwen. De nieuwe overeenkomst loopt alvast tot in 2025. Belga verzorgt als nationaal persagentschap met zijn 16-koppige team van tweetalige journalisten en tal van correspondenten de verslaggeving van alle activiteiten van de federale overheid over alle beleidsdomeinen. Deze verslaggeving vormt een belangrijke kernopdracht van het agentschap. Daarnaast staat het samen met de Kanselarij, het Internationaal Perscentrum en de communicatieverantwoordelijken van de diverse overheidsinstellingen ook in voor de verspreiding van de overheidscommunicatie naar de nationale media.

Archief / MEDIA