Fr


Close

BRANDS

Proximus en AXA Partners verzekeren tegen cybercriminaliteit

Maandag 13 December 2021

Proximus en AXA Partners verzekeren tegen cybercriminaliteit

Na een testfase die begin 2021 werd gevoerd, kondigt Proximus in samenwerking met AXA Partners de lancering aan van ‘Cyber Care’, een verzekeringspolis die technische, juridische, financiële en psychologische ondersteuning biedt in geval van misdrijven in verband met cybercriminaliteit. 

Voor 4,99 euro per maand biedt Cyber Care 24 uur per dag en zeven dagen per week hulp aan alle gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen wanneer zij verdacht gedrag op het internet signaleren of het slachtoffer worden van fraude.

Als een consument bijvoorbeeld het gevoel heeft dat zijn identiteit of persoonsgegevens worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, kan hij een beroep doen op de teams van Cyber Care voor juridische en indien nog ook psychologische bijstand.

De verzekering komt ook tussen bij slechte ervaringen met online winkelen, zoals het niet of de niet-conforme leverering van een bestelling. In dat geval zal er een terugbetaling gebeuren, met een maximumbedrag van 5.000 euro.

Tot slot komt Cyber Care ook tussen bij online pesterijen en laster. Hierbij biedt Cyber Care de getroffenen juridische en psychologische bijstand, alsook technische bijstand bij het verwijderen van lasterlijk materiaal, of het nu gaat om foto's of teksten.

Archief / BRANDS