Fr


Close

ASSOCIATIONS

WFA onderzoekt diversiteit en inclusie wereldwijd

Maandag 13 December 2021

WFA onderzoekt diversiteit en inclusie wereldwijdVorige week presenteerde de WFA tijdens een bijzonder intéressant webinar de resultaten van The Global DEI Census, een onderzoek gevoerd in samenwerking met Kantar. Het is het eerste onderzoek naar diversiteit, gelijkheid en inclusie van deze schaal binnen onze sector; het werd in juni en juli dit jaar gevoerd bij 10.000 respondenten op 27 markten, waaronder België.
 
Centraal in het onderzoek staat Kantar’s Inclusion Index, een tool die gebruikt wordt om de I&D prestaties te benchmarken op bedrijfs- en sectorniveau. De index wordt berekend aan de hand van het gevoel van verbondenheid zoals werknemers dat ervaren, het ontbreken van discriminatie en de aanwezigheid van negatief gedrag.
 
Uit de resultaten blijkt om te beginnen dat de marketingindustrie beter scoort dan alle andere. Dat betekent geenszins dat er geen werk meer aan de winkel is: 1 op 7 zou zijn bedrijf of de sector verlaten als er te weinig diversiteit of inclusie zou zijn.
 
Nog volgens de resultaten wordt er het vaakst discriminatie ervaren op basis van leeftijd en gezinssituatie, wat in de praktijk betekent dat mensen die voor kinderen, ouderen of zieken zorgen het sterkst gediscrimineerd worden. Vrouwen hebben een minder positieve beleving dan mannen; hetzelfde geldt voor etnische minderheden. Beide categorieën ervaren een minder sterk gevoel van verbondenheid. Er is ook een duidelijke loonkloof tussen de geslachten, op alle niveaus. Ook LGBQ respondenten geven een lagere inclusiescore aan hun beleving dan de andere respondenten en maken vaker melding van negatief gedrag. Nog volgens het onderzoek zijn mensen met een beperking ondervertegenwoordigd in de industrie (7%) tegenover de bevolking in het algemeen (15%).
 
Opvallend: 33% van de respondenten zegt last te hebben van angstgevoelens en stress, maar twee derde van de respondenten heeft het gevoel dat hun bedrijven actie ondernemen om DEI-issues aan te pakken. Dit cijfer verhult echter aanzienlijke verschillen tussen de markten.
 
"Dit is een belangrijk moment voor onze industrie. We hebben de vinger gelegd op de punten waar we mensen in de steek laten, nu kan elke markt en elk land plannen maken om te tonen hoe ze beleving van al wie niet tot de mannelijke, blanke meerderheid behoort kunnen veranderen. De WFA zal nauw samenwerken met de nationale adverteerdersverenigingen die dit initiatief gesteund hebben om actieplannen op te stellen die echt het verschil maken", aldus Stephan Loerke, de CEO van de WFA.
 
Ontdek meer details hier en hier.

Archief / ASSOCIATIONS