Fr


Close

AGENCIES

De Belgische Cardiologische Liga informeert met The Crew

Woensdag 8 December 2021

De Belgische Cardiologische Liga informeert met The Crew

Na raadpleging koos de Belgische Cardiologische Liga voor The Crew om een informatiecampagne te ontwikkelen tegen de misvattingen die er bestaan over cholesterol, en meer bepaald om de bevolking duidelijk te maken wat cholesterol precies is en waarom het aangewezen is het cholesterolgehalte te verlagen, vooral als je arts het aanbeveelt. The Crew ontwikkelde een campagne gericht op de gehele Belgische bevolking. Het mediaplan bestaat uit drukwerk dat in ziekenhuizen wordt verspreid, alsook digitaal materiaal op de sociale media.

Archief / AGENCIES