Fr

INTELLIGENCE

5G: Snelheid blijft de inzet, door Ivan Vandermeersch

Zondag 28 November 2021

5G: Snelheid blijft de inzet, door Ivan Vandermeersch

Het Overlegcomité, waar de verschillende beleidsniveaus in ons land gemeenschappelijke beslissingen nemen, heeft gisteren het licht op groen gezet voor de veiling van 5G-spectrum en zet daarmee ook de deur open voor een vierde operator op de Belgische telecommarkt. De 5G-veiling vindt waarschijnlijk eind 2022 plaats. Slechts een beperkt deel van het 5G-spectrum zal worden gereserveerd voor een vierde telecomspeler volgens een beslissing genomen door de federale ministerraad enige tijd geleden. Snelheid blijft de inzet.
 
Deze aanpak verlaagt de drempel voor bedrijven die zich bijvoorbeeld alleen op een specifiek marktsegment willen richten. Bij de veiling wordt spectrum voorbehouden voor een vierde operator, die zowel op de zakelijke als op de consumentenmarkt actief mag zijn. Het doel is eveneens de markt te laten concurreren en zodoende de prijzen voor de consument te verlagen en innovatie te stimuleren. 
 
Nu de digitale overgang door de pandemie sterk versnelde, is de impact van de revolutie, veroorzaakt door het gebruik van grote hoeveelheden gegevens via nieuwe algoritmen, zo onmetelijk groot dat niemand het echt kan vatten. Data zijn alomtegenwoordig geworden - zowel binnen als buiten de bedrijven. Steeds meer bedrijven hebben aandacht voor de toegevoegde waarde van data waarmee ze hun bedrijfsprocessen optimaliseren en hun marktpositie versterken.
 
De bijkomende capaciteit en snelheid die 5G met zich meebrengt is belangrijk voor de marketingsector, in een globale omgeving waar de grenzen tussen de B2B markt en de consumentenmarkt vervagen. De marketeers dienen de bedrijven te ondersteunen in hun beleid door onder andere in te staan voor het inzamelen, analyseren, verwerken en verspreiden van massagegevens in real-time volgens gestandaardiseerde automatische procedures, gebruikmakend van artificiële intelligentie.
 
En voor de consument, of beter gezegd de mens, gaat dit gepaard met een ongeziene digitaliseringsgolf.  Zakelijk online vergaderen met Zoom, Microsoft Teams of Google Meet werd de norm voor thuiswerk en online videobellen met collega’s. En elkeen ontdekte de voordelen van online kopen met de daaraan verbonden thuisleveringen. Het leven is veranderd.
 
Dit brengt eveneens een exponentiële groei in de vraag naar de beschikbaarheid van hoogwaardige betrouwbare ICT – zoals laptops, smartphones, tablets, internetverbindingen en samenwerkingssoftware. En daarvoor is 5g bestemd de nodige capaciteit te brengen, op het moment waar het 4G netwerk op zijn grenzen begin te stuiten.
 
De complexe verdeling van de bevoegdheden inzake 5G over de vele verschillende beleidsniveaus in ons land blijft een probleem voor het vlekkeloos uitrollen van het 5G netwerk tegen 2022. Wij zitten met verschillende regio's met verschillende stralingsnormen. De ene regio duwt meer op de rem dan de andere. Het is belangrijk voor de bedrijven en hun klanten dat wij over een geharmoniseerd netwerk, over gans het land heen, kunnen beschikken inzake capaciteit en snelheid. Omdat de ene regio niet een achterstaat op de andere. Liefst in harmonie met de Europese normen, want digitalisering gebeurt over de landsgrenzen heen. De strijd is nog niet gestreden.

Archief / INTELLIGENCE