Fr


Close

MEDIA

7 manieren waarop media duurzaam gedrag kunnen aanmoedigen, door Fred Dorsimont (Behaven)

Vrijdag 26 November 2021

7 manieren waarop media duurzaam gedrag kunnen aanmoedigen, door Fred Dorsimont (Behaven)

Door de inhoud die zij produceren, de personages die zij creëren, de verhaallijnen die zij ontwikkelen en de programma's die zij uitzenden, kunnen de media een aanzienlijke invloed uitoefenen op de kennis, de attitudes en het gedrag van het publiek met betrekking tot duurzaamheid. Hier zijn 7 manieren om dit te doen.
 
Volgens de gedragswetenschap wordt ons gedrag beïnvloed door interne factoren, zoals onze cognitieve vooroordelen en mentale snelkoppelingen, en door externe factoren, zoals onze fysieke en sociale omgeving – van hoe een product in een winkel wordt gepresenteerd tot wat we op televisie zien. Het is algemeen bekend dat de media ons kunnen beïnvloeden en er rijzen twee vragen.
 
Ten eerste, moeten zij duurzaam gedrag bij het publiek helpen aanmoedigen? Gezien de koers die we volgen om de opwarming van de aarde tegen 2030 tot 1,5°C te beperken, is het antwoord een duidelijk "ja". Elke actie telt en als de media zelfs maar een klein deel van hun publiek helpen om voedselverspilling te voorkomen, minder te vliegen of vaker vegetarisch te eten, komt dat de samenleving als geheel ten goede.
 
Ten tweede, hoe kunnen zij dit het beste doen en hun inhoud en programma's gebruiken om het grote publiek te helpen zich duurzaam te gedragen? Volgens de gedragswetenschap zijn de volgende factoren van belang voor het aannemen van groen gedrag: weten hoe het gedrag moet worden vertoond, het gedrag als normaal en sociaal wenselijk beschouwen, het gevoel hebben dat het kan en het willen vertonen.
 
Het blijkt dat dit ook factoren zijn die de media kunnen beïnvloeden. Zo kan een doe-het-zelf-programma bijdragen tot een betere kennis van wat te doen en hoe het te doen. Of een personage in een serie kan laten zien dat milieuvriendelijke actie heel gewoon is. Hieronder volgen initiatieven en acties die de media kunnen ondernemen om duurzaam gedrag bij hun publiek aan te moedigen – van het meest naar het minst impactvolle volgens de wetenschap:

1. Bevorder van het inzicht in de rol van het menselijk gedrag bij de ecologische overgang, door de mensen te informeren over wat zij in de praktijk moeten doen, en hun te tonen hoe zij dat moeten doen (idealiter door middel van geloofwaardige persoonlijkheden). 

2. Geef meer programmatijd aan duurzaamheid, vergroot het belang ervan in de inhoud en maak het emotioneel aantrekkelijker.

3. Gebruik hun inhoud om het publieke debat in ruimere zin te beïnvloeden en de rol van de politiek en het bedrijfsleven bij het vinden van oplossingen te benadrukken.

4. Gebruik content voor kinderen om kinderen – en hun ouders – aan te moedigen tot milieuvriendelijk gedrag. 

5. Plaats duurzame producten en gedragingen in de content om de bekendheid te vergroten en positieve attitudes en normen te creëren. 

6. Zorg ervoor dat reclame waar mogelijk milieuvriendelijke producten en gedragingen promoot. 

7. Benadruk de lokale milieu-impact en de voordelen van individuele duurzame acties voor dat milieu. 

Door hun centrale aanwezigheid in het leven van de mensen kunnen de media een belangrijke rol spelen bij het aanmoedigen van duurzaam gedrag. Deze mogelijkheid is nu een kans geworden. De belangstelling van het publiek voor milieuvraagstukken is nog nooit zo groot geweest. Dat geldt ook voor de behoefte aan begeleiding en de wens van de media om hun inhoud en reclame te gebruiken om duurzaam gedrag aan te moedigen.

Archief / MEDIA