Fr

INTELLIGENCE

Seen from Space: Media in het huishoudbudget van 2020

Vrijdag 1 Oktober 2021

Seen from Space: Media in het huishoudbudget van 2020

Wij hebben al verslag uitgebracht over de resultaten van de federale enquête naar het gezinsbudget (HBS), die onlangs gepubliceerd werden voor het jaar 2020. Ter herinnering, deze enquête wordt om de twee jaar gehouden bij meer dan 6000 gezinnen die zeer nauwkeurige informatie verstrekken over hun uitgaven op alle gebieden, van dagelijkse aankopen tot kosten in verband met hun huisvesting of mobiliteit.

Dit is de vijfde editie, georganiseerd volgens een nieuwe nomenclatuur die in 2012 is ingevoerd. De bruikbare historiek is dus minder uitgebreid dan voor de grote dataverzamelingen die we eerder hebben geanalyseerd. Aan de hand van deze gegevens over 5 edities kunnen evenwel bepaalde tendensen worden vastgesteld.
Wij hebben een kleine selectie van mediagerelateerde uitgaven samengesteld. In de eerste plaats keken we naar diegene die betrekking hebben op kranten en tijdschriften. Belangrijk om te weten: sinds 2016 wordt in de sub-rubriek "abonnementen op kranten" ook rekening gehouden met de aankoop van online toegang, aangezien die sindsdien "papier of internet" wordt genoemd. Deze minstens gedeeltelijke opname van betaalde toegang tot digitaal nieuws slaagt er echter niet in de gestage daling van deze post te compenseren; hij vertegenwoordigde in 2020 nog een bedrag van minder dan 100 euro per jaar.

Het omgekeerde fenomeen doet zich voor als we kijken naar de "digitale tv-pakketten", waartoe de verschillende "triple/quadruple play"-pakketten van de telco's behoren. Hier zien we een stijging van meer dan 10% van de gemiddelde waarde in elke editie sinds 2014. Deze formules doen het dus bijzonder goed. De rubriek "internetdiensten", die onlinetoegang buiten packages omvat, daalt dan weer sinds 2016, wellicht door de verschuiving naar "multiple play"-aanbiedingen.

Verrassender is de grillige evolutie van de gaming devices (samenvoeging van drie rubrieken: "Videospelconsoles (XBOX, Playstation, Game Boy)", "Videogames (voor consoles of voor computers)" en "Accessoires voor videospelconsoles"). Je zou toch denken dat die in de lift zouden zitten. Misschien is de rage misschien elders te vinden, bij online-spelletjes die niet noodzakelijk betalend zijn. Een andere mediacategorie uit onze analyse die niet in onze grafieken is opgenomen, zijn filmtickets. Door de lockdown zijn de gemiddelde uitgaven per gezin tussen 2018 en 2020 met twee derde gedaald. Dat was natuurlijk wel te verwachten.

Archief / INTELLIGENCE