Fr


Close

MEDIA

Openbare omroepen steunen veiligheid voor de pers, vrijheid van media en democratie

Donderdag 30 September 2021

De VRT en de RTBF ondertekenden samen met een breed veld van internationale organisaties en mediaspelers de Brussels Declaration. De verklaring onderschrijft de noodzaak van veiligheid voor de pers, vrijheid van media en democratie.

Alle organisaties die de Brussels Declaration ondertekenen, verbinden zich ertoe om zich aan 5 belangrijke principes te houden, deze uit te dragen en ze met acties ook na te streven: de veiligheid van journalisten, crews en mediaprofessionals vergroten, opkomen voor onafhankelijke publieke omroepen, een intelligent en beschaafd democratisch debat aanmoedigen, een sterk nieuwsecosysteem met diverse bronnen ondersteunen en diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie bevorderen binnen onze organisaties en in de samenlevingen die ze dienen.

RTBF en VRT versterken dit initiatief door de Brussels Declaration bekend te maken via verschillende krantenadvertenties vandaag in Le Soir en La Libre Belgique en zaterdag in De Tijd en De Morgen.

Je kan de volledige tekst van de verklaring via deze link lezen.

Archief / MEDIA