Fr


Close

INTELLIGENCE

Over vertrouwen in de autosector, volgens Voice

Zondag 26 September 2021

Over vertrouwen in de autosector, volgens Voice

We hadden het er vorige week al over, Voice (VO Group) voerde onlangs een barometerstudie naar het "gepercipieerde en ervaren" vertrouwen van de consument. De studie werd door AQRate uitgevoerd bij een steekproef van 1.015 personen van 18 en ouder; ze is gebaseerd op de factoren en communicatiemiddelen die een impact hebben op vertrouwen in organisaties in de ruimste zin van het woord, en meer bepaald een eerste selectie van zes sectoren. Een daarvan is de automobielsector, die duidelijk onder druk staat, wat uiteraard te maken heeft met de veranderende motorisaties. Maar er spelen nog andere factoren.

Zo gaf 25% van de ondervraagden de autosector een algemene vertrouwensscore van minder dan 6 op 10: dat is relatief weinig, maar meer dan banken of energieleveranciers, zo blijkt uit de enquête. De cijfers liggen hoger bij 25-34-jarigen (vs. jongeren) en bij mannen.

Het eerste criterium waarover respondenten struikelen, is de hogere prijs van auto’s die door 55% van de steekproef wordt aangehaald. Hoewel deze gepercipieerde buitensporige inflatie niet rechtstreeks verband houdt met het vertrouwen, wordt ze vooral afgewogen tegenover de slechte dienstverlening, de frequente pannes en het gebrek aan investeringen in oplossingen voor de toekomst. Deze slechte prijs-kwaliteitverhouding blijkt sterker aanwezig bij mannen en Nederlandstaligen. Ook lijken de respondenten te betreuren dat de autoproductie de Belgische markt verlaten heeft, meer bij de Vlamingen maar ook bij de sociale groepen 5 tot 8.

Bij de elementen die het vertrouwen van de bevolking in deze sector zouden kunnen verbeteren of herstellen, vinden wij logischerwijze in meer dan de helft van de gevallen het omgekeerde van de als negatief ervaren factoren, namelijk : betere kwaliteitsmodellen en lagere prijzen. Ecologische motoren komen op de derde plaats voor een derde van de respondenten. Voor 30% van de personen is de kwaliteit en de voldoende kwantiteit van de aan de klanten verstrekte informatie van doorslaggevend belang. Voor een kwart van hen is een goede communicatie over hun activiteiten (zonder financiële gegevens) ook primordiaal. In dezelfde geest is de reputatie van de sector als werkgever een bekommernis voor één op vier, wat relatief veel is gezien de specificiteit van het onderwerp. Wat op sociale netwerken wordt gelezen, legt niet veel gewicht in de schaal. Dat is misschien goed nieuws, als je ziet wat er naast de advertenties of bij de comments opduikt.

Nicolas Vanderseypen, General Manager van Voice Agency: “De auto is een vrij polariserend onderwerp, met aan de ene kant de liefhebbers en aan de andere de meer kritische standpunten. Dat op zich illustreert al de grootste bekommernissen van de burgers momenteel: het feit dat het product het voornaamste voorwerp van marketing blijft, evenals de prijs. Pas dan de service, en de situatie is niet rooskleurig. De verschillende vormen van communicatie spelen ook een rol, maar op een secundaire manier en voor een aanzienlijk deel van de bevolking met een onbevredigend resultaat.”

Archief / INTELLIGENCE