Fr


Close

MEDIA

To skip or not to skip, just one of the questions, door Griet Byl (MM)

Dinsdag 10 Augustus 2021

To skip or not to skip, just one of the questions, door Griet Byl (MM)

Gisteren kondigden Telenet, SBS, DPG Media en de VRT in een gemeenschappelijk persbericht de nakende afschaffing van doorspoelbare reclame aan, net als de invoering van een ondoorspoelbare ‘preroll’ voor alle opnames, een ingreep die op termijn zal worden doorgevoerd op sectorniveau. De ingreep kadert in een ruimere (en bijzonder heldere) toekomstvisie van VIA die de lokale televisiezenders de broodnodige zuurstof (en reclamecontacten) moet geven om de erosie van het live bereik op te vangen en aldus de leefbaarheid van een volwaardig lokaal ecosysteem te garanderen.
 
Het is niet de eerste keer dat de commerciële zenders aan de alarmbel trekken. Al in 2017 brak de toenmalige Medialaan-CEO Peter Bossaert een lans voor het herstel van het reclamemodel op de digicorder in samenwerking met de hele sector. Datzelfde jaar voorspelde SBS-topman Peter Quaghebeur tijdens een hoorzitting over het Mediadecreet in het Vlaams Parlement het nakende einde van commerciële televisie als er niets zou veranderen.
 
Dat VIA er nu, na langdurige onderhandelingen onder de deskundige leiding van zijn voorzitter Wilfried Celis, toch in slaagt de operatoren ervan te overtuigen aan hun kijkomstandigheden te raken, is een bewonderenswaardige krachttoer. Wellicht zit de huidige constructieve verstandhouding tussen zenders en operatoren er voor iets tussen. En kwamen ook de meest overtuigende argumenten op het juiste moment op tafel. Welke dat ook precies mogen zijn, vaststaat dat beide partijen elkaar nodig hebben. Want zeg nu zelf, wat is een kabeloperator zonder lokale zenders die een lokaal aanbod die naam waardig garanderen? En wat zijn lokale zenders zonder een kabeloperator die zijn abonnees de vereiste kijkinfrastructuur kan aanbieden?
 
Resultaat: hopelijk de eerste steen in de creatie van een sterk lokaal ecosysteem met nationale reikwijdte. Dat de voortrekkersrol gespeeld wordt door de Vlaamse markt heeft meerdere verklaringen. Zo staat de kwestie er om te beginnen al enkele jaren op de parlementaire agenda. In 2018 liet de toenmalige mediaminister Sven Gatz zich zelfs ontvallen het doorspoelen van reclame bij wet te willen verbieden als de sector niet op eigen kracht tot een overeenkomst zou komen.
 
Los daarvan bestaan er nu eenmaal aanzienlijke verschillen tussen de verschillende operatoren en zenders. “Ook de praktische, technologische en strategische prioriteiten zijn niet dezelfde bij alle spelers”, aldus Denis Masquelier (algemeen directeur IPB Belgium). “Maar we zijn bijzonder opgetogen over deze belangrijke etappe die moet leiden tot een grotere harmonie binnen onze sector. We hopen dat we ons met onze zenders zo snel mogelijk kunnen aanpassen aan dit nieuwe model, eerst met de Franstalige zenders bij de abonnees van Telenet en vervolgens bij de andere operatoren. Ik denk dat het belangrijk is ten opzichte van de consument dat er niet te veel tijd tussenzit.”
 
Een precieze timing kan hij niet geven. Dat geldt ook voor zijn collega Yves Gérard bij RMB: “Bij de RTBF-zenders is de reclame vandaag al een onderdeel van het signaal en kan hij dus nu al niet worden doorgespoeld, maar voor de aangekondigde preroll die we net als onze Vlaamse collega’s zullen invoeren, is het wachten op de telco’s.”
 
Geen van beide zien een reden waarom het niet in orde zou komen. “We staan open voor initiatieven die bijdragen tot de uitbouw van een sterk lokaal media-ecosysteem”, luidt het bij Proximus. “We werken ook mee aan verschillende projecten die de lokale advertentiemarkt ondersteunen (targeted ads op verschillende zenders, Ads&Data). Unskippable ads is bij ons al een realiteit in replay, en we bekijken de mogelijkheden voor recordings; zijn hierover in gesprek met de zenders.” Over wanneer dat allemaal rond zou moeten zijn, zwijgt de operator echter in alle talen.
 
De verkoop van VOO en wie deze operator in handen krijgt, is overigens een belangrijke factor in het verloop en de timing van de evolutie. “Wat vandaag vooral belangrijk is, is dat de consument de boodschap integreert dat reclame en gratis kwaliteitstelevisie samengaan”, herhalen beide Franstalige regiebazen.”
 
Of de volgende stap bestaat in de aanbieding van een betalend reclamevrij model zoals dat al bestaat bij diverse streamingdiensten, is een interessante én relevante vraag.
 
De adverteerders die net als de ACC en de UMA bij het overleg dat aan deze nota voorafging betrokken werden, zijn in elk geval tevreden: “Het is om te beginnen heel goed nieuws voor de kijkers”, aldus een verheugde Luc Suykens, CEO van de UBA. “We hebben ht geluk dat we beschikken over een kwalitatieve televisieomgeving. Die wordt goed geconsumeerd, maar ziet zijn consumptiewijzen evolueren. Ook dat is heel goed, want dankzij de telco’s Telenet en Proximus kunnen we ook rekenen op een zeer geavanceerde distributie van televisiecontent, waardoor mensen die content kunnen consumeren waar en wanneer ze willen. Het enige probleem zit in de financiering van de commerciële televisie door reclame: dat model is niet geëvolueerd. Als je er rekening mee houdt dat een derde van de content niet meer live bekeken wordt en dat het eerste kenmerk van televisie voor adverteerders er toch in bestaat dat het een massamedium is, moeten adverteerders om aan die massale dekking te komen de reclameblokken overinvesteren. Dat genereert ruis; er is dus te veel reclame op live televisie en niet genoeg bij terugkijktelevisie. De oplossing van VIA zal een goed evenwicht tussen beide mogelijk maken, met een reclamemodel dat aangepast is aan replay en opnames, wat nauw aansluit bij de ervaring die kijkers al hebben op platformen. Dat doet het businessmodel in de goede richting evolueren en moet het op termijn mogelijk maken de kwaliteit van de lokale content nog te versterken. Het is dus goed nieuws voor het hele ecosysteem: kijkers, adverteerders en broadcasters”, besluit Luc Suykens.

Archief / MEDIA