Fr


Close

MEDIA

GDPR: Amazon krijgt een monsterboete van 746 miljoen

Vrijdag 30 Juli 2021

GDPR: Amazon krijgt een monsterboete van 746 miljoen

Amazon krijgt een boete van 746 miljoen euro wegens het niet naleven van de Europese regelgeving betreffende de bescherming van privégegevens. Dit is de zwaarste sanctie die ooit is opgelegd voor het niet naleven van de GDPR. Aan de oorsprong van deze veroordeling lag een klacht die de vereniging La Quadrature du Net indiende bij de Franse privacywaakhond (de Cnil). Die gaf de klacht op zijn beurt door aan de Luxemburgse Commissie voor gegevensbescherming (CNPD), aangezien Amazon zijn Europese hoofdkwartier in het Groothertogdom heeft.
 
In zijn klacht beschuldigde La Quadrature du Net Amazon ervan persoonsgegevens te verwerken om gedragsanalyses en reclametargeting uit te voeren, zonder ooit om toestemming van gebruikers te vragen. Terwijl het belangrijkste doel van het contract dat met Amazon wordt gesloten tijdens het gebruik van zijn internetsite, aldus de Franse vereniging, de aankoop en verkoop van goederen betreft. Aangezien dit doel perfect zou kunnen worden nagestreefd zonder gedragsprofielen op te stellen en zonder daarop gerichte advertenties te verspreiden, achtte de vereniging deze verwerking dan ook onrechtmatig. De CNPD was het hiermee eens.
 
De e-commerce gigant is van plan in beroep te gaan tegen deze beslissing die hij "onevenredig" vindt, ook omdat ze gebaseerd is op "subjectieve en ongecontroleerde interpretaties van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming".

Archief / MEDIA