Fr


Close

CREATIONS

.becoming with Lielens bedenkt kubus voor Bebat

Maandag 19 Juli 2021

.becoming with Lielens bedenkt kubus voor Bebat

Om het recyclageproces te optimaliseren, besliste Bebat onlangs om enkel nog grote batterijen via recyclageparken in te zamelen en minder in te zetten op inzamelpunten in winkels en scholen. Maar wat bedoelt Bebat precies met "grote batterijen"? Om burgers te helpen het onderscheid te maken tussen hun verschillende gebruikte batterijen, heeft .becoming with Lielens een nieuwe inzamelkubus bedacht, met een eenvoudig principe: als er gebruikte batterijen binnenkomen, zijn ze welkom in alle inzamelpunten in de winkels; zijn ze te groot voor de inzamelkubus, dan moeten ze terug naar een recyclagepark. De Bebat-inzamelkubus is ook herbruikbaar en kan worden afgesloten voor extra veiligheid.

Dit alles werd aangekondigd in een campagne ‘Meet je het, dan weet je het’. Die heeft een dubbele doelstelling: informeren over de verschillende inzamelingspunten en de Belgen aansporen om hun gedrag inzake het verzamelen van gebruikte batterijen te veranderen. Op het programma deze zomer: televisie, radio, pers en een online luik. In september volgt nog een affichagecampagne.  
 

Archief / CREATIONS