Fr


Close

MEDIA

Luc Suykens (UBA): "DPG heeft al bewezen dat de combinatie van pers en tv het mogelijk maakt een competitieve dekking te bieden in digital"

Maandag 28 Juni 2021

Luc Suykens (UBA):

Aan adverteerderszijde reageerde de UBA bij monde van zijn CEO Luc Suykens in Le Soir vrij positief op de overname van RTL door Rossel en DGP Media: ook al betreurt hij deze nieuwe concentratie, zoals de krant schrijft, “heeft een sterk nationaal aanbod een echte meerwaarde in de ogen van de adverteerders”, verklaart Suykens.
 
“We stellen vast dat in landen waar er geen is en adverteerders enkel afhankelijk zijn van Google en Facebook, de reclamesector verzwakt.” Volgens hem is het om dat sterke lokale aanbod te kunnen aanbieden in digital en het hoofd bieden aan deze reuzen, essentieel om te profiteren van schaalvoordelen, om zo te kunnen investeren in digitale tools en content”. Verder heeft “DPG in het noorden van het land al bewezen dat de combinatie van pers en tv het mogelijk maakt een competitieve dekking te bieden in digital.”

Archief / MEDIA