Fr


Close

MEDIA

RTL Belgium: Rossel en DPG Media 50/50

Maandag 28 Juni 2021

RTL Belgium: Rossel en DPG Media 50/50

RTL Group zal 100% van de aandelen die het sinds december 2020 in handen had overlaten aan Rossel en DPG Media die het geheel 50/50 overnemen. De transactie vertegenwoordigt een bedrag van 215 miljoen euro, plus 35 miljoen euro die aan RTL Group zal worden teruggestort in de vorm van een dividend. “De liquiditeiten van RTL die 60-70 miljoen bedragen, maken dat ruimschoots mogelijk”, aldus Bernard Marchant, de CEO van Rossel en toekomstige voorzitter van de raad van bestuur van RTL Belgium. Het zal inderdaad Rossel zijn dat de lead neemt over RTL Belgium.
 
Uiteraard moet de transactie nog worden goedgekeurd door de Raad voor Mededinging; de betrokken partijen hopen dat ze afgerond zal zijn tegen eind dit jaar.
 
In het dubbelinterview dat Marchant samen met zijn partner Christian Van Thillo, executive chairman van DPG Media, had, lichten ze hun gezamenlijke drijfveren toe. “Er zijn twee elementen. Het eerste betreft de mogelijke synergiën tussen een audiovisueel bedrijf en een kranten- en magazine-uitgever. Dat hebben we gezien toen we in Vlaanderen VTM overgenomen hebben”, aldus Van Thillo. “We konden een nieuwe redactionele formule in het leven roepen, News City, waarbij elke redactie haar onafhankelijkheid behoudt. We hernemen de competenties van elk van die media op HLN.be, wat ons geholpen heeft een heel succesvol multimediaal aanbod te ontwikkelen.”
 
“Het tweede element is de reclame”, vervolgt Van Thillo die de nadruk legt op digital. “We stellen vast dat adverteerders en bureaus een nationaal digitaal aanbod wilden (...) Rossel is leader op dat vlak in het zuiden van het land. Er is dus een grote complementariteit.” “Een van de essentiële redenen voor deze toenadering is ervoor zorgen dat de reclamebeslissingscentra in België blijven door de dynamiek van het aanbod”, bevestigt Bernard Marchant. Moeten we ons dan verwachten aan de oprichting van een nieuwe nationale megaregie? “Dat moet worden besproken, er is nog niets beslist”, aldus Van Thillo.
 
Op het vlak van B2C benadrukt Marchant dat de merken Le Soir, Sudpresse en RTL uiteraard behouden blijven. “Er zullen toenaderingen komen, maar niet zo diepgaand als bij VTM en HLN, in de zin dat RTL ook een digitaal merk moet zijn.” Hij benadrukt dat de digitale nieuwsformaten op RTL altijd onderscheidend zullen zijn ten opzichte van de persformaten, “terwijl ze vandaag rechtstreeks concurreren”.
 
De nieuwe aandeelhouders willen zich vooral richten op de versnelde digitale transformatie van de radio- en televisiezenders van RTL Belgium.
 
Wat de programmaroosters en de inbreng van Frankrijk in de roosters van RTL Belgium betreft, is Marchant van oordeel dat RTL wellicht “te sterk opgeslorpt werd door zijn akkoord met M6”. “We moeten met hen programma’s blijven maken die we niet alleen kunnen maken, maar vermijden dat we een akkoord hebben waarbij we systematisch al de rest kopen. We moeten meer risico’s nemen door lokale producties naar voren te schuiven, door die kracht te geven”, met de precisering dat hij zich wil laten inspireren door het Vlaamse model.

Archief / MEDIA