Fr
Close

MEDIA

GDPR: EU-lidstaten bevoegd om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Facebook

Zondag 20 Juni 2021

Het GDPR-dossier in kwestie dateert uit 2015 en werd door de Belgische Privacycommissie ingediend tegen Facebook Ireland, Facebook Inc. en Facebook Belgium. Het gaat om een ingewikkelde kwestie die een einde wilde maken aan inbreuken op de privacywetgeving die door Facebook gepleegd zouden zijn. Het Europees Gerechtshof sprak zich uit over de zaak en stelt dat Facebook in bepaalde omstandigheden aangeklaagd kan worden door de privacywaakhond van alle lidstaten, als het gaat om het niet naleven van de privacywetgeving.
 
Dit vonnis is belangrijk omdat de Belgische Privacycommissie op basis van het eenloket-beginsel tot nu toe alle klachten automatisch moest doorverwijzen naar haar Ierse tegenhanger, het thuisland van het sociaal netwerk. Het Europees gerechtshof is nu van oordeel dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen klachten en een gerechtelijke procedure. Gerechtelijke procedures kunnen voortaan lokaal afgehandeld worden voor de rechtbanken van de desbetreffende lidstaten; de enige loketregel blijft echter van toepassing ingeval van een klacht. Meer uitleg hier.

Archief / MEDIA