Fr
Close

MEDIA

Google krijgt een boete van 220 miljoen wegens bevoordeling van zijn Google Ad Manager suite

Maandag 7 Juni 2021

Google krijgt een boete van 220 miljoen wegens bevoordeling van zijn Google Ad Manager suite

Na een klacht die ingediend werd door News Corp en de groep Rossel in 2019, gaf de Franse concurrentiewaakhond Google een boete van 220 miljoen euro wegens misbruik van zijn dominante positie, vanwege de voorkeursbehandeling die voorbehouden werden aan de eigen technologieën aangeboden onder het merk Google Ad Manager, ten koste van zijn concurrenten en de uitgevers.
 
Google betwistte de feiten niet: de groep stelde voor dat hij zich zou engageren om de wederzijdse compatibiliteit tussen de diensten van Google Ad Manager en reclameservers en platformen van derden voor de verkoop van reclameruimte te verbeteren. Google heeft het over een oplossing die ervoor zou zorgen dat alle kopers met wie een uitgever werkt – dus ook diegenen die deelnemen aan een header bidding kunnen rekenen op een gelijkwaardige toegang tot de gegevens afkomstig uit de Ad Manager auction (meer bepaald tot gegevens betreffende de minimale waarde die een bieder had moeten indienen om de veiling te winnen).
 
Het voorstel werd aanvaard door de concurrentieraad en zelfs verplicht gemaakt. Volgens de voorzitter is deze beslissing bijzonder betekenisvol, want het is de eerste ter wereld die zich buigt over de complexe biddingalgoritmen die de werking van display reclame bepalen.

Archief / MEDIA