Fr


Close

INTELLIGENCE

Mediaperceptie bij marketeers versus reality check, door Fred Bouchar (MM)

Zondag 16 Mei 2021

Mediaperceptie bij marketeers versus reality check, door Fred Bouchar (MM)

Het verschijnsel werd al in de verf gezet door verschillende studies, waaronder de Consumer Connection van Profacts in 2018. Kantar illustreert het eens te meer met zijn Media Navigator: de kloof tussen de perceptie die marketeers hebben van marketingkanalen en de werkelijkheid betreffende het gedrag van het publiek dat ze via deze touchpoints willen bereiken. Een overhaaste vervorming die samenhangt met een veranderde perceptie van de tijd – korte tijd versus lange tijd.
 
Neem nu de top vijf van informatiebronnen die volgens de marketeers belangrijker worden: op de eerste plaats staan de sociale media en influencers – die ontegensprekelijk binnen de korte tijd kaderen – voor pers, televisie en podcasts.
 
Vanuit het standpunt van de consumenten staan televisie en de pers op de eerste plaats, voor de sociale media, de zoekmotoren en de radio.
 
Volgens Kantar is deze kloof tussen perceptie en realiteit zorgwekkend, zeker als het gaat om mediakanalen die zich sterk ontwikkelen. De marketeers denken dat het publiek voortaan vaker influencers volgt (52%) en podcasts consumeert (43%), terwijl slechts 7% en 5% van de consumenten zeggen er meer gebruik van te maken.
 
Een ander voorbeeld: als het grote publiek gevraagd wordt naar de nieuwsbronnen die minder belangrijk worden, zet het influencers bovenaan (26%), gevolgd door de sociale media (18%). Bij de marketeers zijn dat de kranten en magazines. Zoek de fout!
 
De percepties lopen daarentegen gelijk als het gaat om wantrouwen tegenover mediamerken en nieuws agregators. De analyse die de marketeers echter maken van het vertrouwen is sterker gepolariseerd dan die van de consumenten, gewoon omdat ze beschikken over een hogere mate van kennis van elk medium, preciseert Kantar. Zo wordt het wantrouwen ten opzichte van de kranten overschat en het vertrouwen in televisie overdreven.
 
We besluiten met een grappige vaststelling. De 16-24-jarigen zijn de enige leeftijdscategorie die dezelfde perceptie als de marketeers delen wat de sociale media betreft. Ook zij denken dat sociale media de nieuwsbron zijn die zich het snelst ontwikkelt. “Komt het door hun begrijpelijke verlangen om vooruit te lopen op de toekomst dat communicatiespecialisten te veel naar het jonge publiek luisteren?”, vragen de auteurs van het onderzoek zich af. De obsessie voor alles wat te maken heeft met jong zijn en jeugd blijft in onze sector alleszins nog steeds wijd verbreid.
 
En wat er ook van zij, ook binnen het segment van de 16-24-jarigen is de groeiende invloed van influencers en podcasts ruimschoots overschat, besluit Kantar.

Archief / INTELLIGENCE