Fr
Close

MEDIA

Voo staat officieel opnieuw te koop

Donderdag 29 April 2021

Na de overname van Brutélé zet Nethys de verkoopprocedure van Voo opnieuw in gang; 21 juli wordt vooropgesteld als uiterste datum voor de preselectie van de beste voorstellen. Het dossier werd toevertrouwd aan businessbank Rothschild. Er is sprake van eind juni voor de indiening van de niet-bindende voorstellen, met de bedoeling de verkoop tegen eind 2021 af te ronden. Kandidaten kunnen kiezen uit twee formules: ofwel 50% plus een aandeel kopen (om aldus de meerderheid van de aandelen in handen te hebben) ofwel 75% min een aandeel, zodat Nethys een blokkerende minderheid kan behouden.
 
Ter herinnering, vorig jaar werd een eerste poging om Voo te verkopen stopgezet, na een overlatingspoging aan het fonds Providence.

Archief / MEDIA