Fr

TRAINING&BOOKS

Beyond Reason en MM openen Implicit Academy

Maandag 26 April 2021

Beyond Reason en MM openen Implicit Academy

Vanaf 6 mei organiseert Beyond Reason in het kader van zijn Implicit Academy en samen met Media Marketing een reeks van drie seminaries rond neuromarketing. Bedoeling: het belang van deze discipline in de verf zetten en aan de hand van een aantal praktische cases bouwstenen aanreiken om op een efficiënte manier te leren hoe je als marketeer de brug kunt slaan naar het onbewuste brein van de consument.

Olivier Tjon, medeoprichter van Beyond Reason, legt uit dat de term ‘implicit marketing’ vertrekt van de vaststelling dat het menselijk gedrag vooral aangestuurd wordt door onbewuste hersenprocessen. “Dat inzicht is zeer impactvol voor economische processen en voor wat marketing probeert te doen, meer bepaald onze keuzes en voorkeuren trachten te beïnvloeden. Het is dan ook logisch dat we moeten proberen meer te weten te komen over die onbewuste, verborgen en impliciete processen. Daarom spreken we van implicit marketing.”

“Tot op heden focuste marketing vooral op het beïnvloeden van de bewuste processen”, vervolgt hij. “maar die zijn een soort minderheidsfractie, met een beperkte invloed op onze handelingen en beslissingen. Je hebt veel meer impact als je de silent majority van onbewuste processen tracht te beïnvloeden.”

Info en inschrijvingen voor de Implicit Academy hier.

Zie ook het interview met Olivier Tjon.

Archief / TRAINING&BOOKS