Fr

TRAINING&BOOKS

Inclusie. Diversiteit. Cultuur. Beleving, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamics)

Vrijdag 19 Maart 2021

Inclusie. Diversiteit. Cultuur. Beleving, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamics)

De straten van Austin zien niets anders dan de wind. Bars en concertzalen zijn zo goed als leeg. De doorgaans volgepakte barbecuerestaurants zijn verlaten en beperken zich tot het inpakken van hun gerechten met zeven gerookte vleeswaren om ze bij de klanten thuis te leveren. De receptionisten van de torenhoge hotels die de stad haar profiel geven, houden zich onledig met online pokeren. SXSW is in Austin en toch ook niet, want het festival ging virtueel. Meer dan één oude cowboy zou het al snel hebben over een spookstad.

Ondertussen is #SXSW2021 in het meta-universum in volle gang. Honderden keynotes volgen elkaar op. Gerenommeerde strategen en toekomstdenkers, rocklegendes, filmgenieën, neurowetenschappers, influencergoeroes, massacommunicatieadviseurs, dromers, astronauten, datatovenaars, marketingmeesters en voorspellers van allerlei allooi delen hun kijk op de komende jaren.

Waar is de alomtegenwoordige technologie?

Daar waar een groot deel van het evenement in het verleden gewijd was aan nieuwe technologieën, revolutionaire apps, innoverende sociale netwerken, 3D-printing of bijna intelligente robots, is daar is dit jaar niets van te merken.

Als je een hotel boekt, vraag je je tegenwoordig ook niet meer af of er schone lakens, warm water, elektriciteit en wifi zijn. Onbewust beschouwen we dit alles als "verworven", "normaal" en "voor de hand liggend". Er zijn normen, en dit is het minimum.

Dat is precies wat technologie geworden is voor SXSW: de minimumstandaard. Natuurlijk zal onze toekomst niet zonder technologie zijn: ad-tech, bio-tech, farm-tech, fin-tech, nano-tech, space-tech, neuro-tech, data-tech, med-tech. Aan keuze geen gebrek. Onze toekomst zal gevuld zijn met technologieën die overal aanwezig zijn: rond ons, in ons, op ons. En dit verbaast ons niet echt meer. Net als vuur en elektriciteit heeft technologie zijn verbazingskracht verloren. Ze is er, als een verworvenheid. Natuurlijk wordt ze nog beter. Vervelender en opdringeriger ook. Ze zal ons helpen, ze opent mogelijkheden. Maar ze maakt geen indruk meer.

Beleving

In plaats daarvan draait het allemaal om beleving nu. Wat zal technologie ons beter, sneller en gemakkelijker helpen te doen? Hoe gaat ze bijdragen aan een betere samenleving? Zal ze er eindelijk in slagen de armoede de wereld uit te helpen? Zal ze een positieve invloed hebben op de klimaatverandering, en zal dat op tijd gebeuren?

Zal ze mensen bij elkaar brengen? Zal ze meer loyalere medewerkers en klanten opleveren? Kan technologie worden gebruikt om minder maar relevantere berichten aan een beter gericht publiek te bezorgen, zonder hun gegevens te kapen?

Kan ze worden gebruikt om mensen een betere, hybride en vlottere werkervaring te geven? Zullen we in staat zijn om onze bedrijven opnieuw op te bouwen rond een nieuw hybride model waarbij werk gewoon werk blijft, waar het ook wordt gedaan?

Bij SXSW ontketenden zowel marktleiders als innovators een vloedgolf van constructief denken, door politieke, sociale en zakelijke leiders op te roepen om hun eigen toekomst rond deze "belevingen" te heroverwegen: de digitale werknemersbeleving, de fysieke consumentenbeleving, de burger- en gemeenschapsbeleving. Zullen deze mensen erin slagen om een deel van de focus op stemmen en winst op korte termijn te verschuiven naar engagement op lange termijn? Zullen ze in staat zijn om van een beperkte transactionele denkwijze over te gaan naar het creëren van meerwaarde voor het leven?

Diversiteit. Inclusie.

Het is niet niks om mensen als Melinda Gates, George Bush, Willy Nelson, Baratunde Thurston, Marc Pritchard van P&G en talloze andere persoonlijkheden de noodzaak te zien benadrukken om het kwetsbare sociale weefsel dat ons bindt te herstellen.

Om vooruit te komen, zullen we ervoor moeten zorgen dat we samen vooruitgaan: ongeacht afkomst, religies, seksuele geaardheid of geografische locaties. De mazen van ons sociale weefsel worden losser. Samenhang en begrip staan onder enorme druk. Vandaar de vraag: helpt technologie om ons te verenigen? Om iedereen dezelfde kansen te geven, in het leven, op het werk, op een serene toekomst? Of zal technologie onze verdeeldheid versterken, waardoor de kloof tussen de meer- en minderbedeelden nog groter wordt?

We worden noodgedwongen hybride samenlevingen. En we zullen alles en iedereen nodig hebben om hieruit te geraken: mensen en technologie, leiders en medewerkers, merken en consumenten, de planeet en de mensheid.

Cultuur

Het vereist een heroverweging, hervorming en heropbouw van onze cultuur. Er zullen meer geïntegreerde technologieën zijn, gegevensback-ups, diversiteit, begrip, bezorgdheid, genezing, onderwijs. Het zal erop aankomen voort te bouwen op waarden en redenen, in plaats van op de kortetermijnwinsten van aandeelhouders.
Hoe creëer je een cultuur in bijna lege bedrijven? In landen waar de structuur rond voedsel, mobiliteit en zorg momenteel radicaal verandert?

Leadership

Een duidelijke conclusie komt naar voren uit SXSW 2021: we hebben dringend behoefte aan leiderschap. Geen politici of aanvoerders, maar leiders. We hebben leiders nodig die het komende hoofdstuk kunnen verwoorden, om een cultuur te smeden die verenigt en de toekomst verovert: altruïstische en inclusieve leiders. Profielen met visie en waarden? Ja, en die openstaan voor menselijke waarden en voor geavanceerde technologieën.

SXSW gaat niet langer alleen over technologie… Het gaat over onze toekomst. Ik wens jou en ons de allerbeste leiders.

Archief / TRAINING&BOOKS