Fr

TRAINING&BOOKS

De toekomst behoort aan dromers met lef, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamic)

Dinsdag 16 Maart 2021

De toekomst behoort aan dromers met lef, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamic)

Wat een jaar voor Hugh Forrest, de directeur van het festival SXSW Interactive. Letterlijk enkele uren voor de grote opening van SXSW 2020 annuleerde de overheid in Austin het evenement. Zalen, keynote speakers, de decoratie, alles was betaald. In plaats van te genieten van de schijnwerpers op wat alweer een mooie editie beloofde te worden, moesten Forrest en zijn team razendsnel reageren: niet bij de pakken blijven zitten, maar recht krabbelen en aanpakken. Tientallen miljoenen dollars waren opeens verzwonden, waardoor er serieuze twijfels rezen over de overlevingskansen van het Texaanse innovatie- en muziekfestival. In enkele dagen tijd kregen minstens 50 medewerkers hun ontslag – een derde van de teams. Vervolgens verzekerden CEO Roland Swenson en Hugh Forrest verschillende media dat het bedrijf vast van plan was om in 2021 een festival te organiseren, ook al wisten ze absoluut niet zeker hoe ze dat zouden aanpakken.
 
Man with a plan
 
Mike Tyson parafraseerde Joe Louis, toen hij verklaarde dat iedereen een plan heeft tot hij de eerste klap in zijn gezicht krijgt. De pijlers van de samenleving, bedrijven, landen en organisaties zitten diep verzonken onder de geruststellende rots der gewoonten, tradities en structuren. De kunst om trends te ontwaren, bestaat erin het verleden te versnellen. Je moet in staat zijn de modellen die tellen te onderscheiden. En dan komt de mokerslag. Met een voorhamer. In de lies. SARS-COV-2, een piepklein virusje van amper 50 nm met een diameter van 140 nm maakte bruusk een einde aan het leven zoals we dat kenden.
 
In de kloof staren of het licht zien
 
De restaurants, cafés en hotels zijn potdicht, net als de lege steden in lockdown. De ziekenhuizen liggen dan weer overvol, met zieken die sterven op de gang en in ondergrondse parkings. De crematoria kunnen niet volgen en de politici geven blijk van ongelooflijke onbekwaamheid. Duizenden vliegtuigen staan aan de grond, alle scholen zijn gesloten. Knuffels maken meer doden dan schietpartijen.

De bedrijven zien de gangen van hun kantoren leeglopen: de werknemers hebben hun spullen gepakt en zijn naar huis gegaan. Velen zullen nooit meer terugkomen. De winkels blijven leeg, week na week. In de cultuur- en entertainmentsector is de uitbundigheid van overvolle stadia vervangen door clandestiene of virtuele events. Op de verlaten campussen zijn de gesprekken van de studenten verstomd. De stadscentra zijn tot 30% van hun essentiële economische en sociale weefsel kwijt: de kleine lokale ondernemingen.

Sommigen hebben al die tijd gewacht op de terugkeer van het oude normaal, ze weigerden te veranderen. Ze wilden zich niet aanpassen en hielden vast aan de modellen die belangrijk leken. Ze vertrouwden op een comeback van de oude glorie. Maar net als de man die de deur uitging om een pakje sigaretten te gaan kopen in de nachtwinkel en zijn gezin achterliet, zal die vergane glorie nooit meer terugkeren.

Anderen verwachten het nieuwe normaal, in de vorm van dat bijna heilige moment waarop de dingen opnieuw voldoende gestabiliseerd zullen zijn om te evalueren, een stand van zaken op te maken, bakens uit te gooien en koers te zetten naar nieuwe horizonten. Maar dat nieuwe normaal zal ook nooit komen, of toch wel?

Overleven betekent de schok opvangen, rondfladderen als een vlinder en vervolgens voooruitgaan. De leaders die zich concentreren op het weer dat er aankomt in plaats van zich blind te staren op de wolken die boven hun hoofd hangen, zullen hun boot richting het zwakke licht van de vuurtoren, van de toekomst kunnen sturen.
 
Verandering als constante
 
Bij gebrek aan een ‘nieuw normaal’ zal de verandering constant zijn. Alle indicatoren wijzen erop dat terugkeren naar oude gewoonten onmogelijk is. Werknemers en consumenten veranderen hun gewoonten na 28 dagen consistentie. We hebben twaalf van deze cycli in een jaar doorlopen. De gedragsverschuivingen die we vandaag zien bij bedrijfsleiders, consumenten en werknemers, zullen blijven.

Volgens onderzoek van Accenture gelooft 77% van de CEO's dat hun bedrijf de manier waarop het zaken doet fundamenteel en spectaculair zal veranderen: door het opnieuw vorm te geven via de impact van ervaringen op klanten, werknemers en de wereld. Luisteren naar grote namen zoals Baiju Shah, Chief Strategy Officer van Accenture Interactive, en Allison Peterson, Chief Customer Officer van Best Buy, op het SXSW-podium over het hoe en waarom organisaties zich moeten concentreren op werknemers en klanten en hoe ze zich moeten aanpassen om te overleven, wordt bijzonder interessant.
 
Bedrijfsleiders, nieuwe toekomstkenners
 
Verandering versnelt op alle niveaus en #BusinessOfExperience staat hoog op de overlevingsagenda van elke CEO. Forbes formuleerde het treffend: “Bedrijfsleiders moeten de nieuwe futuristen zijn. Elke bedrijfsleider zal een technologische leader moeten zijn die zich instinctief bewust is van het feit dat de strategieën van handel en innovatie niet meer te onderscheiden zijn. Tegelijk moet hij in staat zijn twee cruciale transformaties samen te voegen om verandering teweeg te brengen: technische vooruitgang en duurzaamheid.”
 
Austin: de schok en de chaos
 
Voor Austin vertegenwoordigt SXSW een deal van bijna 360 miljoen dollar. Voor het tweede jaar op rij heeft de stad een enorme berg geld in rook zien opgaan, wat de ooit goddelijke geur van de barbecues een bittere nasmaak geeft. Maar ondanks alles bloeit de stad. Het aura van innovatie dat SXSW de vreemdste stad van Texas geeft, heeft nog steeds impact. Start-ups floreren. 154 bedrijven hebben aangekondigd dat ze van plan zijn om naar de bakermat van SXSW te verkassen. Samsung, Domain / Simon Properties, Fotowatio Renewable Ventures Solar Farm, East Blackland Solar Project, Apple, HID Global, Charles Schwab en - ja, ja - Tesla tonen een groeiende interesse in de flexibiliteit en het fascinerende innovatievermogen van de stad.
 
Geen nieuw normaal
 
Ik ben blij dat Bruce Sterling, de futuristische scifi-auteur en SXSW-icoon, me stof tot nadenken heeft gegeven met de volgende prachtige uitspraak: “We moeten ophouden te doen alsof we normaal zijn. Volg je geekitude. Accepteer je nerd-kant. In de onvergetelijke woorden van Lafcadio Hearn, een ongelooflijke anonieme geek wiens werk na honderd jaar nog steeds in druk is: ‘Maak vreemdheid het hof alsof ze je muze is’. Misschien ben je inderdaad een geek. Het is misschien aan alles te zien. Doe er dan ook alles aan om een geek te zijn die niemand ooit zal vergeten. Probeer niet beschaafd te zijn. Vergeet je aaibaarheidsfactor bij doorsnee mensen. Laat ze maar doen. Je moet helemaal verwezenlijken wat de samenleving van jou heeft gemaakt, meedogenloos wraak nemen. Wees eigenaardig. Gevaarlijk bizar. Omarm je vreemdheid in al haar complexiteit, en doe het niet half. Stop er elke gram beschikbare energie in. Word geen evenwichtig persoon. Evenwichtige mensen zijn vlak en flauw. Word pittig. Cultiveer je ruwe kantjes en loop die er niet af. Wees de stekelige zee-egel waarin de middelmaat zich zal verslikken.”
 
SXSW 2021: up and running
 
Dit jaar proberen veel bedrijven, winkels, concertzalen, musea en werkplekken over te gaan van live naar virtueel. Werkgevers staan voor de nieuwe uitdaging om hun teams met elkaar te verbinden en tegelijkertijd een gemeenschapsgevoel te cultiveren. Musea hebben hun kunstcatalogi overal op internet gedigitaliseerd en nationale orkesten hebben Wagner, Puccini en Vivaldi naar YouTube en Microsoft Teams gebracht.

Hugh Forrest en zijn team zijn het hele jaar op de been geweest in een ononderbroken sprint voorwaarts. Ze bieden dan ook een volledig virtueel festival dat deels ook toegankelijk is op immersieve platforms. Voor een overgangsjaar haalt de configuratie gemakkelijk het Olympisch minimum. In feite lijkt het erop dat SXSW 2021 gewoon bezig is en dat het is wat het altijd is: onverwacht en uitdagend, als een bizarre klap in je gezicht. Als dit een overgangsjaar is, Hugh Forrest, kun je nu al op mij rekenen voor de hybride feestelijkheden van volgend jaar.

Archief / TRAINING&BOOKS