Fr

TRAINING&BOOKS

AI Week 2021: het programma

Maandag 15 Maart 2021

Wat zal de impact van artificial intelligence zijn op het onderwijs? Wat is de toekomst voor onze beroepen? Hoe kan AI helpen bij het aangaan van de grote uitdagingen op het vlak van klimaat, mobiliteit en gezondheid? Welke regelgeving moet er komen om het vertrouwen in AI-toepassingen te garanderen? Met andere woorden, vele maatschappelijk kwesties die besproken zullen worden tijdens de tweede editie van de AI Week die op 19 maart eindigt. Het volledige programma is hier beschikbaar. De #BelgianAIWeek wordt georganiseerd door de FOD Beleid en Ondersteuning BOSA – AI4Belgium en zijn partners waaronder DigitalWallonia4.ai.

Archief / TRAINING&BOOKS