Fr
Close

MEDIA

De Flocs van Google baren de Europese uitgevers zorgen

Maandag 8 Maart 2021

De Flocs van Google baren de Europese uitgevers zorgen

Terwijl Google zich klaarmaakt om met de adverteerders het nieuwe systeem voor reclametargeting van Chrome uit te testen – dat gebaseerd is op ‘cohorts’ – reageerden de Europese magazine- en dagbladuitgevers fel via hun verenigingen.
 
In een gemeenschappelijk communiqué geven de EMMA (voorgezeten door Xavier Bouckaert, Roularta) en de ENPA (met François le Hodey, IPM, als vicevoorzitter) uiting aan hun bezorgdheid om de plannen van de Amerikaanse gigant. De uitgevers vrezen dat die een impact zullen hebben op de markt en het commerciële model van de digitale pers zullen verstoren. Ze zijn van oordeel dat deze plannen Google in staat zullen stellen om zijn macht over de data nog te versterken, aangezien derden geen inzicht meer zullen hebben in hun registratie en ze significant te verwerken.
 
De uitgevers benadrukken dat zo’n belangrijke wijziging niet alleen beslist kan worden door een enkele privéspeler en vragen de Europese wetgever om zijn nieuwe digitale regelgevingsplannen te gebruiken om “de discretionaire macht van de platformen te beperken en de eerlijke concurrentie en duurzaamheid van de pers in Europa te vrijwaren.”

Archief / MEDIA