Fr
Close

MEDIA

Vlaamse lokale radio's digitaliseren mee

Zondag 14 Februari 2021

Vlaamse lokale radio's digitaliseren mee

Naar aanleiding van een parlementaire vraag gaf de Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle meer uitleg bij de mogelijke toekomstige digitalisering voor lokale radio’s. Ter herinnering, die zouden oorspronkelijk hoofdzakelijk niet per definitie mee de switch maken bij de aangekondigde overgang van FM naar DAB+.

Ondertussen komt daar stilaan verandering in, een evolutie die een duwtje in de rug zou kunnen krijgen doordat de Vlaamse regering eind vorig jaar de licentie van Norkring voor de uitbating van kanaal 10 opschortte (na vaststelling door de VRM dat de uitbater tot op heden geen enkel daadwerkelijk gebruik aantoonde). Daardoor komt dat kanaal vrij. “Het is natuurlijk moeilijk om nu al vooruit te lopen op de concrete uitwerking, maar ik zou graag meegeven op welke manier ik dat idealiter zie. Op korte termijn wil ik een kader creëren om tijdelijke zendvergunningen toe te staan voor DAB+-uitzendingen door lokale spelers”, aldus Dalle in het Vlaamse Parlement. “Op langere termijn zou ik een digitaal frequentieplan willen uitwerken voor lokale radio-omroeporganisaties en daaraan gekoppeld bijvoorbeeld een beauty contest organiseren. De aanpassing van het regelgevend kader kan pas van start gaan nadat het nieuw digitaal frequentieplan definitief is.”

Aldus wil de minister de lokale spelers perspectief bieden. Met hetzelfde doel voor ogen werd overigens een steunmaatregel ingevoerd die lokale radio’s wil helpen om uit te zenden via Radioplayer. “Wanneer een lokale radio de eerste twee maanden van de licentie voor Radioplayer betaalt, zal de Vlaamse Regering effectief de betaling van de licentievergoeding van de overige maanden van 2021 op zich nemen”, aldus Dalle.

Resultaat: sinds 1 februari zijn 41 lokale radio’s te beluisteren via Radioplayer. “Het is nog te vroeg om een analyse te maken waarom andere lokale radio’s de stap naar Radioplayer niet of nog niet zetten. Maar ik denk in elk geval dat 41 lokale radio’s al een succes is in de stappen naar digitalisering. Die verlopen, zoals geweten, niet alleen via DAB+, maar ook via internet en via apps zoals Radioplayer”, besloot Dalle.

Archief / MEDIA