Fr


Close

MEDIA

Hebben we nog journalisten nodig morgen?, door Fred Bouchar (MM)

Zondag 31 Januari 2021

Hebben we nog journalisten nodig morgen?, door Fred Bouchar (MM)

Aldus de vraag die onze collega’s van L’Echo stelden aan Jacques Attali. Het antwoord van de Franse economist die onlangs een vuistdik wijdde aan de geschiedenis van de media, liet er geen twijfel over bestaan: “Dat beroep is met uitsterven bedreigd”.
 
Pfff. Daar wordt een mens niet vrolijk van hè? (Komaan zeg, een beetje empathie mag wel!)
 
“Dankzij de technologie kan iedereen zijn eigen journalist worden, zonder wakker te liggen van beperkingen of waarachtigheid, om enkel over zichzelf te praten tegen communities waarvan enkel de sociale media de sleutel hebben”, aldus de man.
 
Tegelijk erkent Attali grif dat we meer dan ooit nood hebben aan journalisten, om dingen te analyseren, verslag uit te brengen van de waarheid, nepnieuws te identificeren en tegenstrijdige standpunten met elkaar te confronteren.”
 
Oef, dat klinkt alvast enigszins geruststellend.
 
Het laatste verslag dat het Reuters Institute aan mediatrends wijdde, wijst in dezelfde richting: de meeste uitgevers en digitale experts bevestigen dat de crisis hun vertrouwen in de toekomst van hun eigen bedrijf (73%) en journalistiek in het algemeen (53%) versterkt heeft.
 
Verder is bijna 70% van oordeel dat de vloedgolf van fake news eerder geruststellend dan onrustwekkend is en de journalistiek versterkt. Elke dag opnieuw wordt bevestigd dat de onderzoeksplicht, factchecking en op data gebaseerde journalistiek van cruciaal belang zijn. Tegelijk blijkt ook dat het noodzakelijk is gespecialiseerde journalisten aan te werven versus ultra-polyvalente en reactieve generalisten; die zijn bijzonder nuttig in de clickrace, maar waardeloos als het gaat om gespecialiseerde onderwerpen met een meerwaarde voor betalend nieuws.
 
De hele problematiek gaat immers gepaard met een van de grootste bekommernissen voor de mediamerken: de noodzaak om opnieuw verbinding te creëren met hun publiek. Om de eenvoudige reden dat hun voornaamste businessmodel meer dan ooit gebaseerd is op abonnementen.
 
Je wist natuurlijk al wat de enquête van Reuters bevestigde: voor 76% van de respondenten heeft de huidige crisis de digitale transitie van de redacties bevestigd.
 
Over de middelen om hun inkomsten te boosten, bestempelt 76% digitale abonnementsstrategieën als belangrijk of heel belangrijk. Meer dan display of native advertising. De uitgevers die nog steeds afhankelijk zijn van de inkomsten uit print en digitale reclame, mogen zich aan een moeilijke toekomst verwachten, waarschuwen de auteurs van het verslag.
 
Andere boosters voor de pers zijn zoals e-commerce, lidmaatschappen of online events die nuttig kunnen zijn om een band met je community te smeden en de aantrekkingskracht van het content aanbod te vergroten. Daarnaast verwijst het Reuters Institute ook naar de toepassing van bestaande en potentiële overeenkomsten met Google betreffende het gebruik van mediacontent. Bijna waren we het naburig recht vergeten!
 
2020 was ook het jaar van de newsletters, aldus de auteurs van het rapport. Die omschrijven ze als perfect complementaire tools om abonnees te werven, door het engagement, de regelmatige bezoeken en de community die ze kunnen genereren.
 
Dat zullen we zeker niet tegenspreken bij MM. De laatste twee jaar slaagden we er dankzij het succes van MM e-news de inkomsten uit onze abonnementen met 20% te verbeteren.
 
Om de cirkel helemaal rond te maken wijst het Reuters Institute erop dat artificiële intelligentie de innovatie met de grootste impact op de journalistiek wordt. AI om nieuwe verhalen en doelgroepen te vinden, om de productie van content te versnellen en de distributie te verbeteren. Met de vrees dat deze innovaties enkel ten goede komen aan media die in staat zijn het helse investeringsritme dat technologie en data opleggen, ook te volgen.

Kortom, we zullen altijd journalistiek nodig hebben, maar wellicht met minder journalisten, zoals Philippe Laloux het formuleerde in Le Soir.

Archief / MEDIA